26. sep, 2013

De uitmarkt van de politiek, vals...

Je kijkt even naar de samenvatting van het nieuws, van de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. Je ziet een geblondeerde politicus achter een katheder staan praten met een stapel papier, gebonden met een Nederlandse vlag. Je hoort niet wat hij zegt. Het is een show, het kan ook zonder geluid, denk je. Je denkt als maar de politici zonder stem waren, niets konden zeggen dan lieten hun daden het uitmaken. Dat kan niet. Helaas ze kunnen praten en praten kan meestal onzin zijn als het van een politicus die probeert populair te doen. Het is maar beter dat ze praten. Toen je het geluid aandeed en luisterde zei hij tegen een andere fractievoorzitter: ‘ik ga verder niet reageren op deze ultieme miezerigheid. U bent te klein en miezerig om ook maar een minuut serieus te nemen.’ Kan je je voorstellen wanneer men niet kon praten en deze woorden in daden wilde uitoefenen dan zouden we hadden gezien twee worstelende mannen die schoppen en slaan en elkaar uitkleden en naakt verder gaan. Want op dezelfde dag begint het Nederlandse film festival en dit jaar gaat het over naaktheid in de film en er bestaat nauwelijks een Nederlandse film die zonder naakt is. 

Je denkt: ‘is dit het niveau van onze grootste populaire oppositieleider? Als hij in de oppositie zit en deze taal aanslaat wat zou hij doen wanneer hij de macht in de handen heeft en het land gaat besturen?’
Een waardig mens die respect voor zichzelf heeft, een mens die niet miezerig is en die miljoenen aanhangers vertegenwoordigd kan niet zo maar een taal aanslaan. Je kunt je collega die jou met feiten confronteert niet zo maar miezerig noemen. En als een ander vraagt om met respect je collega te behandelen zeg je "U bent net zo miezerig." Ja, iedereen is miezerig en het kabinet moet naar huis. Bravo!
Men probeert in de pers niet de hoogste aandacht aan te geven. Dat is misschien nobel bedoeld maar gaat men zwijgen over dat incident. Als de geblondeerde politicus niet tot orde wordt geroepen kan hij verder zijn gang gaan. Is dat goed voor democratie?
Je doet de tv uit. Je wil niet zo iets miezerigs zien. Het mag amusement leveren maar voor amusement kijk je liever naar iets anders, naar een cabaretier bijvoorbeeld. Of hebben onze politiek leiders de ambitie cabaretiers te worden?