18. okt, 2013

Is de mens veranderen een utopie?

Mensen blijven vluchten. Het geweld en de armoede drijven de mensen uit hun huizen en landen. Dat is niet recent. Sinds mensenheugenis vlucht de mens en probeert een veilig onderkomen te vinden, zich aan de nieuwe situatie aan te passen en het nieuwe land zich eigen te maken. 
Nu nog steeds zijn de vluchtelingen actueel. Ze zijn actueel in hun ellende, in de rampen die hen treffen. 
Je leest en ziet hoe ze in vluchtelingen kampen lijden. Je ziet, leest en hoort hoe ze met honderden in de zee verdrinken. Je leest dat landen proberen oplossingen te vinden maar het is dweilen met de kraan open.
Egypte heeft haar grenzen voor de Syrische vluchtelingen gesloten. Waarom? Omdat de meeste van die vluchtelingen aanhangers zouden zijn van de afgezette Egyptische president die een moslim broeder was en de politieke partij onder dezelfde naam leidde.
Natuurlijk proberen de terroristen zich als vluchtelingen aan te geven en vervolgens trachten hun eigen doelen te bereiken, namelijk terreur zaaien. Dat zou weer leiden naar meer onrust, meer slachtoffers en meer vluchtelingen. En dat zal meer wantrouwen wekken waardoor de weerloze vluchtelingen er dupe van gaan worden.
Stel dat alles goed loopt voor mensen op de vlucht. Stel dat ze terechtkomen in een veilig land als Nederland. En wat? Wat gebeurt er? Er begint een ander proces. Een proces dat voor velen misschien zwaarder gaat vallen dan voorheen. Zich terugvinden in een nieuw land, tussen nieuwe culturen is niet iets als met vakantie gaan. Gelukkig beschikt de mens over het vermogen van aanpassen, leren, doelen stellen en resultaten boeken. 
Als je terug kijkt zie je dat je in de afgelopen tweeëndertig jaar veel hebt meegemaakt en veel hebt gezien, positief maar ook negatief. 
Je hebt vluchtelingen gezien die meteen de handen uit de mauwen staken en alles onder controle kregen, de taal, culturen en toekomstperspectieven. Je hebt ook gezien hoe mensen zich in lethargie verliezen, zich in een streng aspect van eigen cultuur en religie opsluiten en dat aspect vergroten waardoor ze een extreme antipathie voor een ieder krijgen die maar enige kritiek op hen leveren. 
Je gunt niemand een slecht leven maar soms wil je, misschien uit onmacht, dat diegene die zich in het extremisme begeven waardoor de veiligheid en welvaart in gevaar komt dat je die mensen een terugkeer gunt naar de plaatsen waar het begon, waar ze vandaan komen en daar opsluit met alle consequenties van dien. Je hoop hiermee dat ze iets van de menselijkheid leren en niet alleen in de termen van vijandigheid praten en in die sfeer blijven. Maar dat is utopie!