14. nov, 2013

Van Kameel tot leeuw...

Je bent super intelligent. Je bent een genie. Je bent filoloog. Je bent filosoof. Je schrijft boeken. Je wilt de wereld veranderen. Je schrijft je beste boek. Je beweert dat het boek een roman is, een filosofische roman. Een boek dat uit vier delen bestaat. Je schrijft en je publiceert maar bijna niemand wil je werk lezen. Niemand kan je begrijpen. Niemand kan je boeken definiëren, afbakenen of sorteren. Bijna iedereen negeert je. Je hebt geen vrienden. Je geeft slechts aan zeven mens een exemplaar van je boek. Je verwacht explosieve reacties maar die blijven uit en je teleurstelling is groot. Je verdiept je verder in je poëtische, filosofische denkwereld. Je verdiept je zodanig zodat je niet uitkomt. Je raakt vertedert. je wordt gek, echt krankzinnig. Je schrijft niet meer en na elf jaar van eenzame krankzinnigheid ga je dood. Einde verhaal zou je zeggen. Nee, het verhaal begin pas. Want je bent niet zo maar iemand, je bent Friedrich Nietzsche. 
Ja, je bent de filosoof die de nazi’s voor hun ideologische karretje konden spannen. Ze hebben honderdduizenden exemplaren van je boek gedrukt en (gratis) gegeven.
En als het klopt dat er leven na de dood is, dat je ziel ergens zweeft zou je misschien hebben geroepen: ‘stop, zo heb ik het niet bedoeld’. Ja, je was in principe anti-antisemiet maar je zus was dat bijna ook maar met één anti minder, zonder het eerste deel van het woord, voor de spatie.
Ik kan het je niet kwalijk nemen dat je overvallen werd door Zarathoestra zelf, zoals je ergens beweert. Geesten vallen ons allemaal aan of verbeelden we ons dat. Ik kan je ook niet kwalijk nemen dat je de ideeën van Zarathoestra koestert en wilde die verspreiden.
Even voor alle duidelijkheid. Zarathoestra is geen familienaam uit Friesland. Nee, het is de verbastering van de naam ‘Zerdasht”, de filosoof Zerdasht die in de stad Urmia woonde in het huidige Iran. Zerdasht was filosoof, de profeet die na tien jaar vrijwillige opsluiting op een hoge berg zijn filosofie/religie wilde aankondigen. Hij zag dat het licht niet zonder het duister kon en dat hij de bemiddelaar is, de profeet. Hij werd eerst uitgescholden en weggehoond door eigen volk maar daarna toen de Perzische vorst zijn geloof aannam moest zijn eigen volk zijn geloof, met geweld, aanvaarden.
Ik ga me hier niet in verdiepen. Ook niet in jouw filosofie en of je veel van Zarathoestra hebt overgenomen of het je eigen poëtische ideeën waren onder het mom van.
Je zag de mens, althans door de ogen van je personage Zarathoestra, drie stadia doorlopen en zich ontwikkelen. Je bedoelde daarmee de Europese geest die je in zijn eerste fase te vergelijken is met een kameel, als een lastdier. Deze is vol medelijden en is tolerant en dat mag vergelijken worden met de Nederlandse politiekcorrecte partijen zoals PvdA, VVD, CDA en alle andere politieke partijen behalve Wilders. Niet PVV maar Wilders als persoon.
Wilders is de volgende stadia van alle kamelen als Samsom, Rutte, Buma enzovoort. Wilder is de geest van het nihilisme die jij de leeuw noemt (kijk maar naar zijn kapsel).
Het nihilisme van de leeuw Wilders kan niet het laatste woord zijn. Hij brult dat de bestaande cultuur niet deugt maar biedt geen alternatief.
En dat maakt dat de leeuw moet zich tot kind ontwikkelen. Het kind dat speelt, argeloos en onschuldig is. Het kind dat in staat is om te vergeten en voortdurend opnieuw te beginnen.
Dat kind is niet in Europa te vinden. Is dat kind Obama, Poetin of komt dat nooit? Blijft de mensheid zich in de dierenwereld circuleren, in een eeuwige wederkeer?

Opmerkingen

15.11.2013 01:57

Manja

Inspiratie kreeg ik door het lezen van je blog.
Zarathoestra,,,die naam,,ja, de muziek van Strauss, prachtige muziek.
dankje, ik heb de muziek geluisterd.

15.11.2013 09:20

Selman

Toen Nietzsche Zarathoestra schreef was hij in onmin met Wagner, daarvoor niet...