21. dec, 2013

Morsi geeft Koerden de schuld van Turks conflict!

Ik wilde weten of Morsi met Turkije kon bellen en zo ja met wie. Omdat er geen contact meer mogelijk was hou ik het bij de voorstelling. Ik zie hem de Nederlandse krant weer van de cipier uitgereikt krijgen. Omdat de tijd in de cel tergend langzaam gaat raapt hij die van de grond en ongeïnteresseerd bladert hij er in.
Zijn stemming wordt meteen hersteld en hij krijgt spijt dat hij de Nederlandse kranten niet wilde lezen. Het eerste wat hem opvalt is een artikel met een foto van opgestapelde exemplaren van het islamitische heilige boek, de Koran. Zijn wenkbrauwen stijgen snel en spontaan en blijven omhooggetrokken. Hij raakt bijna geëmotioneerd van het feit dat stichting OntdekIslam 100.000 exemplaren van de Koran heeft besteld om die cadeau te geven. 
Zijn blijheid krijgt een bijval wanneer hij leest dat de ex-president van Georgië ontvlucht is en hij denkt: 'Allahzijdank! Ik ben niet de enige die afgezet wordt.' Die troost is van een korte duur. Wanneer hij de foto van de mooie vrouw van de Georgische ex-president ziet, de Nederlandse Sandra Roelofs, wordt hij jaloers en denkt dat wanneer hij een dergelijke mooie vrouw had zou hij niet gevlucht zijn, zeker niet zonder haar. En hij zegt tussen neus en lippen:'Wat een ezel'. Hij wilde zeggen wat een eikel maar wegens zijn geloof vindt hij het woord 'ezel' beter passen dan 'eikel'.
Wanneer de heer Morsi leest dat een Vreemdeling in een Nederlandse detentie overdag de cel uit mag, wordt hij kwaad op de Egyptische regering en hoopt dat hij maar een vreemdeling was in Nederland. Meteen krijgt hij spijt van die gedachte en bid een paar keer tot Allah om vergiffenis.
Morsi wil iets vinden in de krant over zijn (mislukte) contactpogingen met de Turkse kopstukken. Hij kan niets vinden. Dat vind hij een beetje vreemd want zijn ontmoetingen met Erdogan en vooral zijn minister van buitenlandse zaken stonden uitgebreid op Google en YouTube. Dat Egyptenaren hem van Turkse agent beschuldigen laat hem koud. Hij is wel teleurgesteld in die Turken, op wie hij een goede hoop had en er op rekende. Bij zijn laatste pogingen om ze te spreken werd hij gezegd dat ze niet bereikbaar zijn en dat ze in vergaderingen zitten om te zien hoe ze het dilemma van verscheurdheid kunnen afwenden.
Na al die mislukte pogingen die hij deed komt zijn vrouw op bezoek. Zij vertelt hem dat zij de vrouw van Erdogan had gesproken en die beweerd dat Erdogan bezworen heeft wraak te nemen op Gulen en zijn achterban. Dat Erdogan Gulen zo veel gewicht en waarde gaf terwijl die man met zijn dikke reed in Amerika zit. Hoe kun je een goede islamitische nationalistische Turk zijn en in Amerika blijven. Zijn vrouw durfde niet alles te vertellen of wat er in Turkije gaande was. Ze zei alleen dat Gulen boos op Erdogan was omdat die te mild is voor de Alewieten en de Koerden. Dat Erdogan en zijn vrouw feestelijk met Koerden gingen dansen was niet te verteren. Dat Erdogan de Koerden een tv station, in eigen taal, gaf ook niet. 
Morsi wist dat er conflicten tussen die twee vrienden, Erdogan en Gulen, door Koerden zou komen. Daarom wilde hij toen hij nog Egypte regeerde geen contacten met Koerden nemen, ook niet met de Koerdische moslimbroeders. 
Morsi vind het jammer dat het zo gaat in Turkije en dat de islam weer een deuk krijgt. Hij gelooft dat het allemaal de schuld is van de Saoedie-Arabië die namens de profeet spreken maar hard en Allahloos zijn. Dat ze niet alleen de oorzaak zijn van miljoenen Syrische slachtoffers maar verantwoordelijk zijn voor zijn afzetting als eerste islamitische president van Egypte. 
Wordt vervolgt...