21. feb, 2014

Kadafi en Oecraine

Kadafi, de vermoorde Libische dictator die 42 jaar (van 1969 tot 2011) met ijzeren hand regeerde was anderhalf uur op tv te zien. 

In deze tijd waar de burgeroorlog zich van de Arabische landen naar Europa uitbreidt en Oekraïne heftig bloedt was een terugblik in het leven en de daden van Kadafi een bevestiging van de vergankelijkheid van de mens maar tegelijk een bewijs dat de mens eeuwig het goede en het kwade in zich heeft. Dat aan het leven van iedereen, hoe machtig hij ook is, een einde zal komen. Geen mens mag zich als god wanen. En Kadafi dacht in zijn hart dat hij een God was, een god die zich alles kon permitteren. 
In de geschiedenis van filosofie wordt betwijfelt of de mens veranderlijk is. Ik ga hier die vraag niet proberen te beantwoorden maar op basis van die documentaire kan ik wel zeggen dat Kadafi, als mens, was veranderd. En je zag die veranderingen in zijn lichaam zich uiten. Niet alleen de uiterlijk maar je zag zijn innerlijk veranderen. Steeds slechter en lelijker. 
Als een jonge officier pleeg hij een coup in 1969. Hij had ambities, veel ambities. Hij wilde de arme bedoeïen staat Libië laat ontwikkelen en rijk maken. In begin jaren zestig zag hij ook als een aimabele man, begaan met het lot van zijn volk en vurig wilde hij de armoede bestrijden. Hij werd rijk, machtiger en machtiger. En de macht maakt de mens blind. Hij had idealen, verkeerde idealen, die op haat en wraak gestoeld waren. Hij wilde van een Libische ezel een gloed moderne Mercedes maken. Het is goed dat je er in gelooft maar je moet realistisch blijven. Met de kennis en kunde van het onontwikkelde Libische volk kon hij dat niet in een modern volk toveren. De ontwikkelingen hebben tijd nodig. Die ontwikkelingen komen niet, zoals hij dacht, door het uitroeien van de kamelen in Libië. Ja, dat probeerde hij werkelijk uit te voeren. Onder het invloed van de gedachte van de Chinese Mau trachtte hij de kamelen uit Libië te roeien. Dat is namelijk niet gelukt. En je ziet meteen de andere kant van hem dat hij, wanneer hij op staatsbezoek ging hij bedoeïenen tent en kamelen mee nam, in het vliegtuig. En daar in Amerika, Rusland en elders liet hij die neer zetten. Ja, want hij was in zijn optiek een God en god kan zich van alles permitteren. 
Hij kon zich permitteren jonge jongens en jonge meisjes seksueel te misbruiken en vervolgens te vermoorden. Kadafi deed van alles, vechten tegen Amerika en het westen, vechten tegen de Arabieren en de Afrikanen. Hij wilde de baas over de wereld worden. Hij probeerde eerst over de Arabische landen toen dat niet lukte en hij belachelijk werd gemaakt probeerde hij Africa te veroveren, via het geloof. Ja, hij misbruikte de islam voor zijn satanische verlangen naar meer macht. Hij liet vliegtuigen met onschuldige mensen uit de lucht halen. En ondanks alles, ondanks al zijn misdaden omarmde de wereldleiders hem. De Russische president, de Amerikaanse, de Britse, de Franse, Italiaanse etc...hebben hem omarmd. Ze schudden de hand van en omhelsden de man die tot aan zijn oren in het bloed van vele volken stond.
Je ziet dat geld, de olie en de macht de wereld bestuurt. Je krijgt zin je rug te keren naar alles wat politiek is, alles wat in de naam van religiën wordt gedaan. Maar je bent machteloos. 
Kadafi is nu verleden tijd maar de misdaden in zijn land gaan verder, nog dieper dan toen hij nog aan de macht was. En nu Oekraïne, de democratische Oekraïne. En wat straks?