25. apr, 2014

Oppaswijf mishandelt baby...

Een FB vriend had een link gedeeld met het commentaar 'Groot gevaar'. Er onder schreef hij dat de moeder van de baby vertrouwde de oppas niet en daarom hing ze een verborgen camera in de woonkamer. De echte aard van de mens komt naar boven wanneer hij/zij weet dat niemand hem/haar ziet of hoort. En inderdaad de vermoedens van de moeder waren terecht. En terecht had ze de camera aangezet. Je ziet hoe de oppas, een vrouw op leeftijd, het kind mishandelen, zonder reden. Ze pakt het kind bij de handen, tilt hem op en smeet hem op zijn wipstoel vervolgens geeft hem een paar harde klappen op zijn hoofd. Mijn hart zakt. Met haar voet schommelt ze de wipstoel en geeft weer een klap tegen het hoofdje van het kind. Later als ze verdwijnt ergens in een andere kamer valt het kind van de wipstoel en kan niet kruipen maar huilt om hulp. De oppas komt en in plaats om hem in haar armen te nemen en te troosten pakt ze zijn handen, tilt hem in de lucht en smeet hem weer in de wipstoel. Hij ligt met zijn gezicht in de stoel, op zijn buik. Klem. Ze geeft hem weer een paar klappen tegen het achterhoofd. En later als hij (blijkbaar intuïtief) niet durft te huilen gooit ze een witte laken over hem. Hij stikt bijna en tilt zijn hoofd op maar ze geeft hem weer een klap en bedekt hem weer. Ik kon niet meer kijken en werd bevangen door woede en frustratie, het resultaat van machteloosheid. Het beeld wil je irissen niet verlaten. Het gehuil van de baby blijft in je hoofd echoën en je weet niet wat je moet doen. Je kunt niet geloven dat er zo iemand zou bestaan die een baby mishandelt. Wat zou de motief zijn? Wie zou die vrouw zijn? Zou ze een familielid kunnen zijn die nooit kinderen heeft gehad en jaloers is? Zou ze een gefrustreerd iemand is? Welke reden ze ook zou mogen hebben is haar daad verwerpelijk en hard gestraft moet worden. Ook als ze uit nood moest werken om haar eigen kinderen op te voeden. De natuur van de mens is ondoorgrondelijk en elk mens kan een soort monster in zich hebben die op een of andere manier naar boven komt. Maar waar blijft de ratio, waar blijft de mededogen met de medemens. Hoe ontstaat de agressie tegen een weerloos kind. Hoe kan een mens zich permitteren een machteloos kind te mishandelen. Ik begrijp het niet.

Natuurlijk zijn andere soorten van geestelijke martelingen. Misschien zijn die martelingen nog erger dat wat die oppaswijf met de baby deed maar die zijn niet waarneembaar, niet te filmen, letterlijk bedoeld.