16. mei, 2014

Adam was God en niet andersom, Eva onschuldig

Het verhaal van Adam en Eva kwam me altijd ongeloofwaardig over. Nu blijkt toch dat mijn ongeloof een goede grond heeft. Mijn redering was blijkbaar geen valse logica. Van de nieuwe ontdekkingen over het verhaal ben ik ook niet overtuigd maar het bevestigd dat ik een beetje gelijk zou hebben om het "heilige" verhaal niet te geloven. Ik vond het namelijk ongeloofwaardig omdat God in het bijbelse verhaal in mijn optiek een kinderachtige en eenzame God is die uit verveling Adam liet scheppen en dan Eva uit zijn ribben toveren om te kijken hoe het is om een man en de vrouw met elkaar vrijen. Adam en Eva mochten alles behalve een appels uit een appelboom eten. Wat zijn dat voor kinderachtige sprookjes, dacht ik. Dat kan je toch niet geloven. En mijn frustratie was dat iedereen het wel geloofde zodat ik aan mezelf twijfelde en mijn vlucht zocht in fantasie die eigenlijk meer werkelijkheid bevatte dan de goddelijke religieuze fantasie van de heilige boeken. 
Het nieuws staat in de krant over een andere versie van het Adam en Eva verhaal dan het verhaal dat in de Tora, de Bijbel en de Koran staat. Het gaat namelijk om de kleitabletten die in 1929 in Syrië gevonden zijn maar nu pas door Nederlandse onderzoekers voor een deel ontcijferd zijn. De betekenis van inscripties in die Syrische kleitabletten uit de 13de eeuw voor Christus bevatten de oerversie van het verhaal van Adam en Eva dat achthonderd jaar ouder is en verloopt anders dan de versie in het bijbelboek Genesis.
Als ik het "nieuwe" verhaal vrij mag samenvatten leest het zo: 'Er was een 'wijngaard van de grote goden'. In die wijngaard woonden alle goden. De creatie en scheppende God El, zijn rivaal Horon en Adam waren een paar van die goden. Adam was blijkbaar de enige die een vrouw had en toegang tot de appelboom. God Horon, die sterk op de duivel uit Genesis lijkt vergiftigt de boom en bijt Adam, die daardoor in een mens verandert.'
Dit lijkt me minder hypocriet van het verhaal dat we uit de Tora, bijbel en Koran kennen. In die heilige boeken is het omgekeerd. Adam wordt van klei gemaakt, krijgt een ziel. Uit zijn ribben toveren de Goden een vrouw en noemen haar Eva. Ze maken van de arme slang, omdat die niet kan praten, de boosdoener die Eva een appel aanreikt om die aan Adam te geven. Zo krijgt de slang en de enige vrouw (onze moeder) de schuld. De appel zou de darmen in beweging brengen en daar in de boomgaard mag men niet poepen dus hup naar de aarde, de wc van het Heelal. En op de aarde krijgen ze kinderen die beginnen meteen met het moorden van elkaar tot God almachtige besluit Maria te bevruchten. Hoe? Dat is niet helemaal eensgezind verteld en voor mij geloofwaardig. Maar goed, de zoon van Maria die voor mensen opkomt wordt gekruisigd maar na zijn dood komt hij weer tot leven en wordt God. Hij gaat waarschijnlijk in de wijngaard zitten van de grote goden en probeert zo goed en opvallend wraak te nemen op de duivel (Horon?) die onze vader Adam vergiftigde, Horon/duivel die een doorn is in het oog van de God/El omdat God de menselijkheid niet kan beschermen tegen het kwade die de duivel aanricht.
In het nieuwe verhaal krijgt Eva nergens de schuld van. Dat vind ik positief en vrouwvriendelijk. Of dat terecht is moeten we wachten op de komenden onthullingen.