4. sep, 2014

Geweld als wervingmateriaal

Zou het waar zijn dat ISIS met het verspreiden van onthoofdingen vele jongeren in Europa en Amerika werft? Is het waar dat die jongeren zich bij ISIS willen sluiten omdat die het westen vernedert? Ik lees dat die jongeren naar een soort rechtvaardiging zoeken. Ze zouden boos zijn omdat het westen niets of weinig doet om de Palestijnen te helpen schieten tegen de Israëlische aanvallen. Dat het westen de Syrische opstand niet hebben gesteund. Maar is het dan niet overdrijven dat je je bij ISIS gaat aansluiten en je schuldig maken aan verschrikkelijke onrechtvaardigheden. Want is inmiddels de hele wereld op de hoogte van de gruweldaden van die extreme organisatie. Het is misschien toch nuttig om te herhalen dat die organisatie alles wil vernietigen wat niet in haar strenge ideologie past (zelf noemen ze het de ware islam religie). Ze willen de hele wereld met geweld veroveren en die die dan volgens hun strenge regels gaan regeren. 

Waarom willen de jongeren die hier in het westen opgegroeid zijn het westen vernietigen? Waarom willen ze dat ISIS de democratische systemen in de landen waar ze geboren of opgegroeid zijn vernietigd en hun nieuwe harde systeem dat op geweld en bloedvergieten gebaseerd laten gelden? Waarom willen ze die ontwikkelde landen 1400 jaar terug brengen, naar een soort steentijdperk, met alle consequenties van dien? Wat is er zo heerlijk en rechtvaardig aan dat geweld, aan die vernedering? Wat heeft het westen hen gedaan behalve heb goede opleidingen en alle mogelijkheden aanbieden? Is dat geen stank voor dank? 

Met mijn opvoeding die ook islamitsch was heb ik meegekregen dat elke goede daad met een goede daad of zelfs betere daad moet beantwoordt worden. Die positieve menslievende opvoeding kan ik niet terugvinden van de jongeren die zich bij ISIS willen sluiten. Ik zie alleen haat, een onbegrensde haat en een ongekende wil tot vernietigen. Dat kan ik en wil ik niet begrijpen. Ik kan niet geloven dat wanneer mensen bij sollicitaties gediscrimineerd worden dat ze zodanig blind worden en niets meer van dit land waardig vinden en over willen gaan tot wraak en naar een totale vernietig streven. Als je moslim bent en in de goedheid van de mens gelooft moet je zeker die slechte en onrechtvaardige daden niet accepteren. Maar zijn alle mensen in Nederland, Europa en Amerika slecht? In dit land en het gehele westen heb je het recht te protesteren en er zijn tal van mogelijkheden die je in deze systemen kunt benutten om de onrecht die je, door enkelingen, aangedaan is recht te zetten, zonder onthoofdingen. Maar dat je de hele maatschappij wil vernietigen en die in een gewelddadig maatschappij veranderen moet je wel diepere redenen voor hebben. De wortels van die haat moeten dieper zitten. Het moet met de paplepel ingegoten zijn. Het kan niet anders. Ik durf te beweren dat het in de thuisopvoeding ligt en in het (speciale religieuze) onderwijs. 

Als je hekel hebt aan deze maatschappij, aan de democratische regeringen en aan alle andere geloven die in dit land zijn dan sluit je je af van de maatschappij en je gaat alles en iedereen als vijand, een verschrikkelijke vijand, zien en zodanig behandelen. Dat er gematigde mensen zijn wil niet zeggen dat die iets er aan kunnen doen. De honderdprocent haat en de wil tot totale vernietiging, zonder enkele compromissen of lichtpunten, kan je niet met democratische en zachte middelen bestrijden. Het heeft in de eerste instantie niet met de mensen te maken maar met de doctrine en die doctrine blijft groeien zolang de mensen willen dat uitoefenen en dus zolang de doctrine bestaat. 

Dat er goede imams zijn wil ik graag geloven. Dat die duidelijk hun volgers voor extremisten waarschuwen en de democratie verdedigen betwijfel ik, althans als ze het doen doen ze uit een bepaalde verplichting en dat wordt door de volgers, de jongeren, als niet serieus. Dat er goede mensen zijn die blij zijn met hun leven in deze vredige maatschappij betwijfel ik geen seconde anders vluchten nog steeds duizenden mensen en riskeren hun leven om Europa te bereiken. 

Er is iets mis, iets essentieels. Dat de daden van die extremisten een vruchtbare grond gaat vormen voor een tegenpool uit andere geloven is zeer mogelijk. Waar zal dat naar toe leiden? Hebben we hier een burgeroorlog, een vernietigende burgeroorlog, nodig om te beseffen dat de zaak zeer ernstig is? Wie kan de moslim jongeren die onthoofdingen verheerlijken en gedreven zijn zich als vernietig machines te fungeren bij hun verstand brengen? 

Ik heb geen antwoorden op mijn vragen!