11. sep, 2014

De plannen van Obama om ISIS te bestrijden gaan mislukken

De Amerikaanse president Barack Obama gaat straks zijn plannen uitvouwen, wat ISIS betreft. Hij wil ISIS vernietigen. Er zijn geruchten dat hij de steun van de soenitische staten als Saudi-Arabië, Qatar en Turkije gaat vragen en hen actief bij betrekken. En hij heeft grote druk op de "Irakezen", zeg maar op de Koerden en Soennieten uitgeoefend om deel te nemen in de nieuwe Iraakse regering die onlangs geïnstalleerd werd. Hij wil Irak als één land bij elkaar houden.

Ik kan u nu al verzekeren dat wanneer dit de plan van Obama is dan gaat hij aan zijn doel voorbij. Het zal hem niet lukken ISIS te vernietigen. Waarom?

Het is simpel. Irak zal nooit en nimmer een sterk land worden en met een mond gaan praten en met een vuist slaan. Irak is een zandkasteel dat met pappen en nat houden in het leven wordt gehouden. Het lot van een zandkasteel is instorten door welke stroom, vloed of andere oorzaak dan ook is bestempeld. Dus een essentieel deel van zijn plan gaat apriori mislukken. 

Weer een ander deel van zijn plan, namelijk de steun van de soenitische staten als Saudi-Arabië, Qatar en Turkije is ook een utopie, een domme illusie van de Amerikaanse president. Die landen hebben ISIS gecreëerd, ze steunen ISIS financieel, logistiek en ISIS is hun vecht machine, hun waakhond. Natuurlijk zullen die landen tegen Obama zeggen dat ze willen helpen. En natuurlijk gaan ze geld van hem innen om ISIS niet mee te bestrijden maar om ISIS sterker te maken. Want die landen hebben niets meer over ISIS te zeggen, zij liggen klem in de tang van ISIS en kunnen niet levend uit de grijp van ISIS komen. ISIS is die landen uitgegroeid en machtiger geworden. 

De hele wereld mag de borst nat gaan maken. De plannen om binnen twee jaar ISIS uit Irak te verdreven gaat op die manier zeker mislukken. En wanneer de tijd uitbreekt om ISIS in Syrië te bestrijden zal Obama als een gewone man door het leven gaan. Er zal een nieuwe Amerikaanse president komen en die zal waarschijnlijk een mooi gelegenheid vinden om te stoppen met de foute plannen van Obama.

Dan zijn we over drie jaar niet zonder ISIS maar zal waarschijnlijk ISIS aan de poorten van Europa vechten. Over drie jaar zal aan de ene kant Rusland en aan de andere kant ISIS de grenzen van Duitsland bedreigen en erop bonken.

Wat is de oplossing dan? 

1. Irak opdelen in zes onafhankelijke of federale staten te weten: twee Koerdische staten, twee sjiitische staten en twee soenitische staten. 

2. Turkije tot een federale staat maken dat uit zeven federale staten bestaat. Twee Koerdische, een Alewietische, een Laz, een Armeens, een Turkse en Istanboel als een aparte republiek. 

3. Syrië opdelen in drie onafhankelijke of federale staten, Koerden, soennieten en Alewieten. 

4. Twee onafhankelijke Palestijnse staten te weten Gaza en een grote Palestijnse staat dat grote delen van Jordanië en de huidige Palestijnse gebieden bevat.

Op die manier creëer je rechtvaardigheid en balans. Binnen die grenzen zal een ISIS of zoals het nu IS heet niet kunnen overleven.