4. nov, 2014

Leven de islamitische landen in 2014 of in 1436?

Het nieuws uit de islamitische landen kan blijven verrassen en er voor zorgen dat je wenkbrauwen actief blijven fluctueren. Je wenkbrauwen zullen vaak omhoog gaan. Ja, we leven in de eenentwintigste eeuw. Of toch maar niet. We, althans de moslimlanden, leven volgens de islamitische kalender nog in de vijftiende eeuw, dus nog in de middeleeuwen. En in de middeleeuwen horen bepaalde praktijken bij die tijd. Dat we in het westen een kalender handhaven waar we beweren dat we de eerste decennia van de eenentwintigste eeuw hebben gepasseerd doet niets aan het feit dat de islam in een andere tijd leeft die zojuist het begin van het jaar 1436 inluidde. In 1436 volgens de christelijke kalender waren de Christenen in Europa en elders net zo als de islamitische landen van nu, barbaars, gewelddadig en schonden de rechten van vrouwen. 

Het islamitische jaar van nu loopt 678 jaar achter. En we moeten helaas met het verschil van die honderden jaren zien hoe een vrouw behandeld word, hoe een vrouw kansloos is als het om haar rechten en haar vrijheden gaat.

Het sektarisme is niet belangrijk. Zowel de Sjiieten én de Soennieten geven de vrouw geen ruimte en beschouwen haar niet als een volwaardig persoon. Onlangs las ik dat een Brits-Iraanse vrouw tot een jaar cel veroordeel werd omdat ze probeerde een wedstrijd bij te wonen, een mannen-volleybal tussen Iran en Italië. Ze heeft de wedstrijd zelfs niet bijgewoond. Ze kreeg geen toegang. Bij de poort hebben ze haar aangehouden en in de cel gestopt. De Iraanse autoriteiten hebben geen rekening ermee gehouden dat die jonge vrouw in Verenigd koninkrijk opgegroeid en in de westerse tijd leeft van 2014, dus 678 jaar verder in de toekomst. En als iedereen weet is Iran de leider van de Sjiitische islam. 

Misschien heeft die vijfentwintig jaar oude Britse vrouw meer geluk dan de vrouw uit Saoedie Arabië, de advocate die eventueel de doodstraf zou kunnen krijgen voor een opmerking over de mannen baarden. 

Ik denk dat de moslims die de islam beleden hebben nog een paar honderden eeuwen nodig om de zaken anders te zien dan hoe ze die nu zien. De oorlogen die in velen van de islamitische landen woeden, ook mede door extremisten als Al-Kaida en IS helpen de ontwikkelingen niet in de islamitische landen, niet in de goede richting. Het probleem van de volkeren daar is dat ze aan de ene kant in 2014 leven maar tegelijkertijd in 1436 en dat is wel een groot verschil.

Er komt licht aan het eind van de tunnel, misschien over zes- of zevenhonderdjaar. Tot dan zullen velen blijven lijden. Er zullen vele hoofden snellen. Misschien komt over een paar honderd jaar een Islamitische Nietzsche die de dood van de islamitische almachtige gaat aankondigen en daarmee de Soennieten en Sjiieten inclusief alle aftakkingen ervan tegen zich krijgen. Maar dan zullen misschien de mensen beseffen dat ze genuanceerder gaan denken. Dat de vrijheid van meningsuiting een normale zaak gaat worden. Dan kunnen de vrouwen naar een mannenwedstrijd gaan zonder vrees voor arrestatie. Dan kunnen vrouwen opmerkingen maken over de lange mannenbaarden zonder vrees voor onthoofding of steniging.