17. nov, 2014

TROTS moet niet in de weg staan van de rechtvaardigheid!

Aan het strand heeft de zon besloten geen wolken in zijn vizier te accepteren. Aan het einde van zijn dag tuurt hij nog dromerig naar strandwandelaars en zon aanbidders die verschillen van lichaamstemperatuur. Ze dragen warme-, minder warme en bijna geen kleding. 

De steentjes van verschillende maten, kleuren en vormen liggen met de golven te spelen, zich te verweren of genieten. Een gedachte suggereert dat die steentjes de restanten van de mensen zijn, alles wat van de doden achtergebleven is. Ik wantrouw die gedachte althans wil ik niet dieper op ingaan maar voor ik het weet denk ik aan de situatie in Nederland en verdwaal samen met mijn gedachten. Waarom blijven mijn gedachten niet aan het strand, in het zonnige en fijne strand. Waarom filosofeer ik niet verder over de strandsteentjes en wat er met de levenden gebeurt als ze niet meer op de aarde zijn? Het is raar dat mijn gedachten van het zonnige zwarte strand zich terugtrekken en richting Nederland vliegen waar twee parlementariërs van Turkse komaf meer aandacht trekken dan de zwartepieten disscussie. De twee Turkse parlementariërs die door hun fractie uit de partij zijn gezet hebben paniek in hun fractie gezaaid. Een van hen bad tot Allah om een collega van Marokkaanse kom af te straffen. Wat me opvalt is het gebruik van het woord TROTS. De inhoud van het woord blijkt de oorzaak van de scheiding tussen PvdA en die twee trotste Turkse parlementariërs te vormen. De twee hebben besloten niet uit de tweede kamer te treden maar een eigen fractie te vormen, een fractie die honderdprocent uit trotse Turken bestaat. En dat is historie! Het schijnt dat die twee parlementariërs eerder conflicten hadden met hun partijgenoten en het bestuur die hen onbelangrijke commissies toebedeeld had. De druppel die de scheiding tussen PvdA en de parlementariërs definiet maakte schijnt het onderzoek te zijn naar de Turkse jongeren. In dat onderzoek komt naar voren dat de Turkse jongeren pro ISIS zijn, 90% maar. Over dat resultaat maakt de PvdA minister van integratie zich ongerust. Of het onderzoek klopt laat ik het in het midden. Ik weet wel dat afgelopen maanden Turkije en de Turken, in Turkije en daarbuiten hebben duidelijk getoond dat ze, op zijn zachtst gezegd, het niet erg vinden als ISIS strijders het hele Midden-Oosten in hun beheer nemen en daarmee de Koerden een kopje kleiner maken of helemaal uitroeien. We zagen de Turken toekeken hoe ISIS strijders Koerden aan het slachten waren. Ze zijn ermee nog steeds bezig. We zagen de Turken de demonstrerende Koerden verjagen en tientallen Koerden doden. We zagen hoe ISIS- en Turkijeaanhangers de Koerdische demonstraties, in Europa, met mesen en stokken aanvielen. En in die tijd, in de tijd van de heftige belegering van de Koerdische stad Kobani door ISIS strijders en waar de hele wereld schreeuwde tegen Turkije om de Koerden uit de klauwen van ISIS te redden werd de nieuwe Turkse president als de nieuwe sultan gehuldigd. Hij opende daarna zijn paleis van 1000 kamers, een paleis dat tientallen keren groter is dan het Amerikaanse witte huis. PvdA fractie vond het niet prettig dat de twee Turks-Nederlandse parlementariërs hartelijke felicitaties naar de nieuwe Turkse president hadden verstuurd. Ze waren blijkbaar zodanig trots op hun nieuwe idool dat ze even vergeten waren dat ze Nederlandse parlementariërs zijn. Straks kunnen ze ook er niet omheen om te bevestigen wat de Turkse president nu beweert namelijk dat Amerika door moslims ontdekt was, 300 jaar vóór Columbus. 

Ik vraag me af of die twee zich ooit gevraagd hebben om hun stem te laten horen over wat ISIS in het Midden-Oosten verricht. Zijn ze te trots om tegen ISIS op te treden of te Turks om aandacht voor de Koerden te vragen? Of zijn ze te trots om een Joods-Nederlandse minister gelijk te geven?

Iemand die trots is moet geen fouten maken, althans geen fouten accepteren. Jongeren, van welke afkomst dan ook, mogen het geweld van terroristen niet toejuichen. En als een onderzoek dat uitwijst moet dat serieus genomen worden en ipv te gaan steigeren en zich achter het holle woord TROTS schuil te houden moeten ze proberen het onderste steen boven te halen. 

Normaliter denk ik dat volksvertegenwoordigers bruggen moeten bouwen en is zeker niet bedoeling om die te vernietigen.

Opmerkingen

17.11.2014 20:34

John

Hallo Ibrahim, je column bevestigt mijn visie dat Turkije zich niet druk maakt over vermoorde Koerden. Erdogan's agenda sluit aan bij die van ISIS.