4. apr, 2015

Is Iran zo slim?

Iran is beducht, eigenlijk berucht. Iran wijkt bijna nooit van haar wil. In de afgelopen weken moest ik terugdenken aan een mop, een mop over de hardheid van Iran in onderhandelingen. Toen Saddam in 1980 de oorlog aan Iran verklaarde en door de chaos na de islamitische revolutie die uitmonde in het executeren van vele generaals kon zijn leger bepaalde delen van Iran veroveren. Het waren die stukjes grond dat Saddam zelf in 1975 aan Iran gaf, in ruil voor het stoppen met de steun aan de Koerden. Bijna direct na de overwinning wilde Saddam stoppen. Maar Iran wilde niet stoppen. Ze hadden drie voorwaarden, drie eisen om te stoppen met de oorlog. De drie voorwaarden luidden als volgt:

1. Irak moet erkennen dat Saddam de oorlog was begonnen en de schade moet betalen. 

2. Irak moet zich terugtrekken uit de veroverde gebieden.

3. Saddam Hoessein moet aftreden als president van Irak.

Jaren lang zou Iran deze drie voorwaarden hebben gehandhaafd. Er probeerden verschillende bemiddelaars Iran om andere gedachten te brengen maar zonder resultaat. Ondanks dat bijna de hele wereld Saddam hielp tegen Iran maar Saddam zag het er somber is wilde graag stoppen met de oorlog alleen hij kon niet leven met die voorwaarden. Uiteindelijk wilde Saddam persoonlijk de eisen van Iran horen van een bemiddelingsdelegatie. De delegatie voorzitter vertelde hem over de drie eisen van Iran die die Iran al jaren stelde en niet van af wilde wijken, voor geen prijs. Saddam reageerde mild en wilde erkennen dat hij de oorlog was begonnen en de schade wilde betalen. Over punt twee ging hij ook akkooord en wilde zich terugtrekken uit de veroverde gebieden. Bij punt drie dacht hij even na en zei: 'Mag ik mijn vice-president laten aftreden?'

En nu weer. Iran is vasthoudend. Iran stuurde goede onderhandelaars naar Zwitserland. Ze konden de tijd rekken, hun eisen langdurig beargumenteren en niet terug deinzen. En aan de feestvierende Iraniërs en het onthalen van de Iraanse minister van buitenlandse zaken die de Iraanse delegatie leidde, als een held, zegt genoeg. 

Ik weet niets over de details van het akkoord maar Iran wordt een onmisbare macht in het Midden-Oosten.  Ze worden sterker en sterker om de "balans" daar in evenwicht te houden. 

En zoals van Gaal tegen de journalisten zei:'zijn jullie zo dom of ben ik zo slim?' De Iraanse regering lacht in zijn vuist en het interesseert hem niet wie slim en wie dom is. Ze bereiken hun doelen steeds beter. Straks hebben ze een atoombom en dan zijn ze helemaal onverslaanbaar. 

Moet je de soennitische landen als Saudie-Arabië, de golfstaten en Turkije aanrekenen? Ja, die landen voeden niet alleen de islamitische extreme gedachten goed in hun regio maar trachten dat naar Europa en Amerika te exporteren. Dat het westen en Europa, in verband met economische belangen, een oogje dicht deden kunnen ze nu dat niet meer doen. Waarom? Omdat het gevaar van de extreme (soenitische) islam vertegenwoordigd door ISIS en andere zusterorganisaties te dichtbij komt en te gevaarlijk wordt en er een halte toe moet geroepen worden. Iran weet dat ze een goede rol kan vullen en nu slaat ze twee vliegen in een klap.