21. apr, 2015

Te ver gaan in je oordeel?!

De hoge frequentie waarmee de rampen met vluchtelingen in de Middellandse zee plaats vinden en de massale verdrinkingen zijn aan niemand zo maar voorbij gegaan. Het zijn rampen die zich zullen blijven herhalen, wat er ook gebeurt. Het probleem van politieke, economische en avonturieren die vluchten is eeuwig en zal eeuwig blijven. Misschien kunnen de autoriteiten iets doen aan het verhinderen van de vlucht, verbeteren van de veiligheid van de schepen en de opvang beter reguleren.
Dat de meningen van mensen uit Europa steeds zwart-wit, zwarter en witter, worden is ook niet een uitzonderlijk. Mensen zullen altijd medelijden en medeleven blijven houden met de medemens en er zijn mensen die alleen zichzelf zullen zien en de rest is ongewenst.
Er zijn een aantal partijen die die betrokken zijn bij het handhaven van de stroom vluchtelingen, altijd al.
De eerste partij is de vluchtelingen zelf. De vluchteling komt tot conclusie dat hij/zij moet het land verlaten. De oorzaak maakt niet uit of die politiek, economisch, religieus of persoonlijk is. Het gaat erom dat die mensen elders hun heil gaan zoeken. Hierdoor zijn ze misschien (meestal) slecht geïnformeerd. In ieder geval de informatie en de stimulans zijn niet zuiver. Denk hierbij aan de informatiegevers, aandrijvers en boodschappers die willen dat mensen gaan vluchten, voor welke reden dan ook. Zij hebben meestal profijt van het creëeren van die situatie, dat mensen gaan vluchten zo dat zij op een en andere manier het beter krijgen.
Deze informanten, boodschappers en aandrijvers hoeven niet persé bij de tweede partij te horen. De partij van de handelaars en smokkelaars. Deze partij heeft het meest profijt. Ze verdienen goudbergen. De mensen die bij deze partij behoren zijn hard, meedogenloos en je kunt ze gerust terroristen noemen. En dat is ook niet nieuw, dit is ook eeuwig. Denk hierbij aan de dealers, handelaren die eeuwen geleden de slaven gingen verkopen. Denk ook aan dictators als Saddam Hussein die voor politieke doeleinden infiltranten met de stroom vluchtelingen meestuurde. En denk aan ISIS die de touwtjes bijna in heel Libië nu in de handen heeft en haar terroristen naar Europa wil exporteren. Er is wel een verschil tussen slavenhandel van toen en de vluchtelingen van nu. De families van de slaven van toen kregen geld en hoefden zelf niet te betalen om als slaaf verkocht en getransporteerd te worden. De vluchtelingen van nu moeten alles wat ze hebben verkopen om die reis te wagen. Zij betalen te duur, met een grote kans, dat ze voor hun dood betalen om elders begraven te worden of in de bodem van de zee te komen liggen.
De derde partij zijn de autoriteiten van de ontvangende landen. Deze partij wordt ook benadeeld. Ze moet hulp bieden maar weet dat er grote problemen er van zullen komen. Ze leggen het schuldgevoel en menselijkheid in de ene kant van de schaalhelft en de gevaren en nadelen in de andere schaalhelft. En dan krijg je de huidige situatie waarin o.a. Nederland zit: handen in de haren.
De vierde partij dat zijn mensen die een mening willen geven. Deze partij is gesplitst in tweeën. Je hebt de voorstanders en tegenstanders. Sommigen, van beide kanten, gaan te ver.