24. apr, 2015

Genocide en Turkse rechtvaardigheid...

Na exact 100 jaar beweert de Turkse president die een goede moslim zou zijn, die in de goedheid en rechtvaardigheid zou geloven dat zijn voorouders geen onrechte daden hebben begaan tegen de Armeniërs. Het is gedurfd om al het bewijsmateriaal bestaand uit getuigenissen, documenten, foto's en films die de massa slachtingen van zijn voorouders bevestigen te ontkennen, althans die misdaden op te vatten als geen onrecht. Dat houdt in dat de Turkse president een andere betekenis aan rechtvaardigheid en onrecht geeft. Hij keurt dus de dood van anderhalf miljoen mensen goed, toejuicht. Waarschijnlijk hebben zijn vrome voorouders op vrijdag 23-4-1915 tijdens het vrijdaggebed vanuit alle Turkse minaretten geroepen om de ongelovigen af te slachten, dat ze daarmee een plekje in het paradijs gaan garanderen en als ze dood zouden gaan dat ze van de maagden gaan genieten. En als het een religieus bevel is dan is het rechtvaardig en daarom begrijpt de Turkse president nog steeds niet waarom mensen dat als onrecht zien. Het was dus rechtvaardig om anderhalf miljoenen "ongelovigen" te doden. Het was in zijn ogen terecht dat de Armeense vrouwen werden verkracht en het hele Armeense volk gedeporteerd.
Als je weet hoe de Turkse president denkt over rechtvaardigheid dan begrijp je ook waarom zijn voorouders, zijn voorgangers tot vandaag zich permitteren de Koerden te onderdrukken, met alle gevolgen van dien. Sinds het ontstaan van de Turkse republiek zijn naar alle waarschijnlijkheid miljoenen Koerden gedood en gedeporteerd. Daarvoor was het niet beter. Het zit blijkbaar in de genen om het terecht te vinden dat je andere volkeren afmaakt.
Daarin staan de Turken niet alleen. Op woensdag 24-4-1974 bombarderen de Iraakse vliegtuigen de gebouwen waar de Koerdische studenten en scholieren als leslokalen gebruikten. Ze doden honderden studenten, leerlingen en docenten. De Koerden waren in opstand gekomen tegen het regime van Saddam na vier jaar van staakt-het-vuren en hadden van de Koerdische stad Qala-Dize de universiteit stad gemaakt. De genocide van Saddam op Koerden, die toen begon en nog steeds door niemand erkent, werd gesteund toen door de hele (progressieve) wereld. Ja, er kwamen communisten uit de hele wereld, zelfs uit Saudi-Arabië en India om tegen de Koerden te vechten. Het leek of de Koerden geen mensen waren maar kakkerlakken die uitgeroeid moesten worden. Turkije vond de daden van Saddam prachtig want hij was een Arabier die de Turkse doelen diende, het elimineren van Koerden.
Sinds jaren negentig doen de Turken zaken met Koerden in zuid Koerdistan dat officiel een onderdeel van Irak is. De Turkse economie groeide enorm mede door de handel, export en de rest met de autonome Zuid Koerdistan. Maar de Turken, diezelfde Turken, lieten ISIS hun gang gaan, zelfs hebben ze geholpen, om diezelfde Koerden een kopje kleiner te maken. Dat vinden ze geen onrecht.
Nee, de democratisch gekozen Turkse autoriteiten vinden dat gerechtvaardigd. En blijkbaar vindt de meerderheid in Turkije dat ook...