26. mei, 2015

Stop de verwerpelijke brakuji!!!

Als ik 'brakuji' probeer te negeren wil dat niet zeggen dat het niet bestaat, helaas. Laatste tijd staan de strijders van de Koerdische Democratische Partij (Iran) en de Arbeidspartij van Koerdistan (Turkije) tegenover elkaar. Er sneuvelden strijders van beide kanten en dat heet in het Koerdisch brakuji: broedermoord. Helaas hebben de Koerden bittere ervaringen met brakuji. Een Koerdische gezegde luidt: 'de wurm van de boom zit in de boom zelf.' En dat kan kloppen. Ik keur brakuji resoluut af. Er is beslist geen enkele rechtvaardiging. Je kunt het niet goed praten. Zeker nu, in de huidige gevaarlijke situatie waarin de Koerden verkeren maar ook omdat positieve perspectieven voor een goede toekomst voor de Koerden zich aandienen. De betrokken partijen en bepaalde sympathisanten van andere partijen proberen de dingen te rationaliseren en de zaken voor een bepaalde partij te rechtvaardig maar dat valt in mijn optiek niet goed te praten, zeker niet in deze cruciale tijd. Natuurlijk willen landen als Iran, Turkije, Irak en Syrië dat Koerden elkaar gaan moorden zodat zij de lachende derde zijn en blijven gebruik maken van Koerdistan grondgebied en de schatten daar. Denk aan olie en mineralen etc want Koerdistan is een rijk land dat verdeeld is en dus kan de nationale schatten zelf niet benutten. Er trachtten velen afgelopen maanden, in de hitte van de strijd tegen ISIS, brakuji aan te moedigen in zuid Koerdistan, gelukkig dat is niet gelukt mede door de verwerping van de meerderheid van het volk. De partijen ook beseften dat ze tegen een zeer gevaarlijke vijand, de destructieve ISIS stonden (nog steeds staan). En natuurlijk hielden de Koerdische partijen rekening met het opgeheven vinger van de landen die hen hielpen en ISIS bevochten. Dat het nu op een onverwachte plek en tussen twee onverwachte Koerdische politieke partijen gevechten ontbranden is duidelijk dat de vijanden niet stil hebben gezeten en niet stil willen zitten. Zeker bepaalde elementen binnen de Koerdische partijen en hun media proberen de Koerdische droom te vernietigen. Waarom ze dat willen zal ik maar hier negeren. Maar het stellen van de persoonlijke belangen en de belangen van de partij boven de belangen van de vrijheid van het land en het volk is een soort verraad. En elke soort vijandigheid tussen Koerden onderling is verwerpelijk.
Gelukkig beseft een zeer ruime meerderheid van de Koerden dat feit en trachten met kracht de ontstane vijandigheid te beëindigen. Hopelijk dat het lukt en anders zullen de Koerden weer een klap krijgen die ze niet makkelijk er boven op komen. Als ik denk aan de vijandigheden van Brakuji tussen 1994 en 1998 krijg ik buikkramp en word bevangen door machteloosheid en woede. Gelukkig beseffen de leiders die toen tegenover elkaar stonden dat ze verkeerd waren en werken nu samen, althans ze regeren samen.
Het enige die de Koerden de weg naar vrijheid wijst is hun eenheid en hun besluit om naar de onafhankelijkheid te streven. En wanneer ze dat bereikt hebben mogen ze rivaliseren zoals de partijen in onafhankelijke democratische landen het doen. Nu niet. Stop brakuji, nu...