4. jul, 2015

De mens ligt klem tussen God en Duivel

Het is maar beter om niet na te denken over het gedrag van de mens anders raak je in de war. De mens is ondoorgrondelijk en dat zal zo blijven. En als dat, zoals gelovigen er van overtuigd zijn, dat het lot van de mens is, dat iedereen vóór de geboorte het lot op zijn/haar voorhoofd geschreven is dan hoeven we in principe ook niets aan te doen. Ik las de mening van een twintig jarige Tunesiër die in Nederland woont en binnenkort terug gaat naar zijn stad Sousse waar onlangs de terroristen tientallen toeristen hebben vermoord. Hij vond dat vervelend, dat het niets met de islam te maken maar beweert dat die mensen sowieso op die dag zouden doodgaan omdat dat het lot van hen is, dat ze op die dag zouden sterven. Bij die mening zou ik maar de schouders ophalen maar als de 44 jarige man die in Den Haag bij een bejaarde vouw van 85 jaar inbreekt en haar vier uur verkracht en dan van mening is dat het op zijn voorhoofd, vóór zijn geboorte, geschreven en bepaald is dan is er iets heel erg mis. Daarbij zou hij dan ook denken dat God het zo gewild heeft en God het lot van de vrouw ook zo bepaald heeft. Dat het haar lot is dat hij haar moest verkrachten. Dat hij alleen maar de ordes van de almachtige uitvoert. Zo kan je je alles veroorloven want dan schaf je de vrije wil helemaal af, althans leg je dat in de handen van het mysterie, God. Als het geloof geen ruimte geeft om te relativeren, niet je eigen gedrag analyseren, de hand nooit in eigen boezem steken dan is de mensheid verre van God. De goedheid van God die de gelovigen blindelings er vanuit gaan moet soms niet in de schoenen van de almachtige schuiven. Ik zag een reportage over een kerk community die hun eigen kinderen uitstoten met de bewering dat zij zich gezondigd hebben en aardse dingen hebben uitgeoefend, zoals bikini dragen en uitgaan. Ze zijn zo fanatiek overtuigd van hun gelijk dat het beangstigend is. Gelukkig zijn ze nog niet overgegaan op onthoofdingen of het lynchen van anderen zoals de extremistische moslims als IS dat doen. Ik las dat een paar Pakistaanse moslimvrouwen die in het platte land werkten orders gaven aan een christen vrouw om voor hen water te halen. De christen vrouw ging water voor hen halen maar ze had zelf dorst en het was heet, 40c. Ze nam een slokje water en dat leidde bijna tot haar dood. De moslimvrouwen vonden dat ze het water onrein maakte, mishandelden haar en riepen slechte dingen over haar profeet/God. Ze zei:'Jesus heeft zich voor de mens opgeofferd maar wat heeft jullie profeet gedaan?' Dat had ze beter niet moeten zeggen maar ja, het was al voor haar geboorte op haar voorhoofd geschreven en ze kon niets anders. Ze werd gelyncht. Op het nippertje redde de politie haar uit de klauwen van de andere gelovigen. Ze kreeg van de Pakistaanse rechtbank de doodstraf omdat het bewijzen was dat zij de profeet had beledigd. Nu wacht ze al zes jaar op het uitvoeren van haar straf, haar dood. Die dag staat wel op haar voorhoofd geschreven alleen we kunnen dat niet lezen. Pas als het uitgevoerd is weten we het wel.
In feite stelt de mens, volgens gelovigen, niets voor. Het korte leven op aarde is alleen maar een brug naar het eeuwige. We zijn marionetten en alles is al bepaald. Als dat zo is begrijp ik dan niet waarom roepen religieuze leiders van alle geloven om andere gelovigen te bestrijden. Waarom was eerst het jodendom? Waarom moest een Jood het christendom stichten en beweren dat hij de zoon van God is. Waarom kwam de profeet Mohamed en beweert dat hij de laatste boodschapper van de almachtige en dat iedereen zich tot zijn geloof moeten bekeren? Waarom was God zo onzeker van zijn zaak? Aha, hij werd in de war gebracht door de satan. Die wilde niet gehoorzamen. De dingen die god op zijn voorhoofd had geschreven heeft hij gewist, door een list dat alleen maar de satan kent. En sinds dien is de mensheid een speelbal tussen God en de rebel Satan.

Opmerkingen

05.07.2015 21:51

wim

Erg verhelderend Ibrahim.. ik weet natuurlijk niet wat er op mijn voorhoofd staat.. maar dat zal terzijnertijd wel blijken.