27. sep, 2015

Schakel de duivel met een raket uit...

De duivel laat niet met zich sollen. Dat blijkt weer en weer. In een beweging vermorzelt hij ruim zevenhonderd moslimpelgrims en laat ravage en paniek achter. Is het de schuld van de duivel of van de massa die stond met stenen te gooien? Laten we vanuit gaan dat de duivel slecht is. Laten we vanuit gaan dat hij de steniging verdient. Maar als we de heilige boeken mogen geloven is de duivel een slimme, super slimme engel die zich tegen de almachtige keerde door Hem niet te gehoorzamen om voor de zojuist uit de modder geschapen Adam te buigen. Laten we het hele verhaal in tact houden en er vanuit gaan dat het klopt, dus de duivel probeert de mens tegen de almachtige te verleiden. De oorzaak van alle slecht daden van de mens zou de schuld is van de duivel. En het is dan ook logisch dat de gelovigen hem met stenen bekogelen. Toch als de almachtige zelf hem niet tot orde kon roepen en hem niet gevangen kan nemen hoe kunnen de mensen dat doen? Want de duivel zou net als de almachtige overal zijn, onzichtbaar. Het is erg slim van de wijze denkers van de islam om te beweren dat de duivel in een kleine ruimte in een Saudische stadje opgesloten is. Nog slimmer dat ze de massa er van overtuigen dat het zo is. En het is nog extra slim om er dan ook geld aan te verdienen. Kan geen gelovige zich afvragen: Hoe kan die machtige, onzichtbare, duivel zich laten vangen, opsluiten en elk jaar het bekogelen van miljoenen stenen overleven? Het is toch niet logisch als ze tenminste de boeken van de almachtige mogen gelogen.
Als de duivel opgesloten is waarom wordt hij door de moslim autoriteiten van Saudi-Arabië niet geëlimineerd wordt? De Saudische luchtmacht die al maanden aanvallen voert op het buurland Jemen waar ze duizenden slachtoffers maakt onder de moslimbevolking kan toch ook een raket op de duivel vuren en Hem naar de hel sturen? De schade? Met een klein deel van het geld dat Sadie-Arabië aan de Hadjis verdienen kan ze toch alles herbouwen, tien keer beter?!
Stenen naar de duivel gooien is een van de tradities van de Hadj en dat blijft gehandhaafd. Ik wil eigenlijk weten hoe de gelovigen zich voelen als ze daar staan en met stenen naar de duivel gooien. Voelen ze zich gelukkig. Voelen ze de zaligheid, intens? Raken ze hun agressie kwijt? Ze sparen hun hele leven de centen bij elkaar om een keer in hun leven naar de Hadj te gaan om onder andere stenen naar de duivel te mogen gooien. Ik begrijp hun enthousiasme dat ze massaal, samen stenen gooien, en verbaas me dat ze elkaar niet verwonden. Want niet iedereen kan zijn/haar steen ver gooien. Dat ze door het enthousiasme zo dicht op elkaar staan heeft ook consequenties dat de duivel even in beweging komt en hen bang maakt en dan vallen in een minuut honderden doden. Goed, misschien zien ze dat als geluk bij ongeluk want ze gaan via een kortere weg, rechtsregels, naar de hemel waar de rivieren van melk en honing stromen en de maagden smachtend wachten.