15. dec, 2015

Erger je niet...

Erger je niet. Je benadeelt alleen je zelf. Je bloeddruk gaat steeds hoger. Je krijgt bizarre gigantische hoofdpijn. Erger je niet als Geert Wilders door de kijkers van 1Vandaag tot de beste Nederlandse politicus van het jaar wordt gekozen. Erger je niet want blijkbaar iedereen vindt dat het Nederlandse parlement een NEP parlement is. Erger je niet als straks een PVV collega van Wilders de voorzitter van datzelfde parlement gaat worden. Die PVV collega gaat er voor zorgen dat het parlement minder NEP wordt. Dat zei de publiek winnaar Geert Wilders zonder blikken en blozen. Erger je niet. Ga met de stroom mee, laat je varen. Denk dat er ooit de tijd komt dat, wanneer er op aan komt, dat mensen het lef zullen hebben niet voor extremisme te gaan kiezen maar voor fatsoen. Het bewijs hebben de Fransen geleverd. Ze draaiden zich om van het extremisme toen het moest.
Erger je niet als onze Europese leiders beslissen miljarden aan Turkije te betalen voor problemen die Turkije zelf veroorzaakt en daarvoor wordt ze beloont. Erger je niet als het onrecht begraven wordt. Erger je niet als straks een explosie van vluchtelingen richting Europa komt, een echte explosie die vele malen groter is dan die van nu. Straks als Rusland en Turkije elkaar door het visser van hun geweren gaan zien, door de geleide bommen van piloten elkaar gaan bestrijden en door en kanonnen elkaar gaan beschieten dat die explosie geheet gaat gebeuren. Erger je niet want we doen allemaal mee. De mensheid is laf, wacht tot het water aan de lippen komt. Wacht tot het te laat is. Erger je niet als je komt te weten dat de beste vrienden van Amerika en Europa transporteen de islam extremisme naar Amerika en Europa en financieren ze dat.
Erger je niet als je merkt dat alle leiders liegen en iedereen handel doet met extremisten. Erger je niet want de mensheid is zo, het is altijd zo geweest.
Erger je niet maar probeer na te denken of je niet helemaal het fatsoen verliest. Dat je zelf de stroom van extremisten niet gaat voeden.
Erger je niet, ook straks niet als je Wilders ziet met de Koning van Saudie-Arabië gaat zitten. Dat gaat gebeuren wanneer hij aan de macht komt.
Erger je niet. Ga even wandelen en haal diep adem...