18. dec, 2015

Assad is niet slechter dan Erdogan en de Saudische Koning. De Koerden kunnen oplossing brengen.

Bashar Al Assad is de huidige president van Syrië. Hij volgde zijn vader Hafiz op die Syrië, decennia lang, met een harde hand leidde. Bashar spreekt naast het Arabisch vloeiend Engels. Dat hij de letter S niet perfect uitspreekt (hij spreekt het als een zachte Engelse TH) heeft niets te maken met de naam van zijn land dat al vier jaar in burgeroorlog verkeerd, in een verschrikkelijke burgeroorlog die tot rampzalige gevolgen heeft geleid en als het niet stopt tot nog armzaligere gevolgen zou kunnen leiden. Het is niet ondenkbaar dat het huidige conflict tussen Rusland en Turkije dat uit die burgeroorlog voortvloeide tot een oorlog komt tussen grote machten in de regio.
Tot nu toe, al meer dan 4 jaar, willen Amerika, het westen, de Rijke golf staten, Saudie-Arabië, Turkije en Egypte dat Assad vertrekt. Ze geven hem de schuld van al die ellende en helpen de verschillende islamitische rebellen, met geld en wapens, om hem van zijn troon te stoten. Tot nu toe is dat niet gelukt. Hij is taaier dan men dacht en het schijnt dat al die genoemde landen de hoop op zijn vertrek hebben opgegeven, temeer omdat het gevaar van de grootste delen van de rebellen die inmiddels extremisten zijn geworden nog gevaarlijker zijn voor Amerika en het westen.
NOS is er in geslaagd de taaie Syrische president die de letter S als Th uitspreekt te interviewen. Het interview moest in zijn geheel uitgezonden worden in Nederland en in Syrië. Ik heb het interview in zijn geheel gezien.
Afgezien van het feit dat zijn vader en hij de Koerdische bevolking in Syrië niet erkende en gaf ze zelfs het recht niet om Syrische ID te hebben. Dat zijn vader begin jaren zestig van de vorige eeuw de Iraakse troepen hielp om de Koerdische rebbelen in Irak te bestrijden wil ik objectief een aantal vragen stellen. Maar eerst even een paar feiten op een rij zetten.
Syrië is geen olierijk land. De regeringen van vader en zoon Assad hebben altijd goede banden met Sovjet-Unie, de huidige Rusland, en met Iran gehad en nog steeds hebben. Saudi-Arabië en andere rijke golfstaten hebben tot kort voor het begin van de zogenaamde Arabische lente Syrië op diverse gebieden gesteund, tegen Israël. Syrië was een vluchtoord voor de Iraakse opposities in het algemeen en voor de Koerden uit Noord- en Zuid-Koerdistan, zeg maar Turkije en Irak in het bijzonder terwijl Syrië eigen Koerden als burger niet beschouwt. Tot 1998 gaf Syrië onderdak aan de Koerdische PKK leider maar na een dreigement vanuit Turkije dwong Assad de Koerdische leider Syrië te verlaten. Dat werd hem fataal en die leider zit nu al bijna16 jaar in een Turkse gevangenis.
De Syrische regering hielp, gesteund door de golfstaten, Saudi-Arabië en zelfs Turkije de extremistische moslim rebellen om vanuit Syrië chaos in Irak te creëren. Dat gebeurde vlak voor het vertrek van Saddam maar na het vertrek van Saddam in 2003 werd die steun nog intensiever. De grens tussen Irak en Syrië was een wijdopen deur voor de extremisten om dood en verderf in Irak te zaaien.
Na al die kennis van zaken en feiten wil ik inderdaad de vragen stellen.
Waarom dringen Amerika, het westen, Turkije en de Arabische rijke landen op het vertrek van Assad?
Natuurlijk wil ik niet Assad met de Amerikaanse president of Europese leiders vergelijken. Maar wat heeft Assad meer tegen zijn volk gedaan dat de Arabieren en Turken niet gedaan hebben? De Turkse president vindt dat Assad moet vertrekken omdat die niet goed voor zijn volk is. Als Assad drie miljoen Koerden onderdrukt onderdrukt Erdogan 30 miljoen Koerden en ontneemt ze de vrijheid. Turkije wil zelfs de Koerden buiten de Turkse grenzen de vrijheid ontnemen. Dat deed ze al sinds mensenheugenis en nu gebruikt ze zelfs geweld tegen de Koerden uit Syrische gebieden om ISIS te steunen. Turkije is hard op weg naar een islamitische staat, naar een alleen heersende president die de bevoegdheden van een Sultan wil krijgen. Dat houdt is dat de Vrijheiden die Turkije genoot langzaam verdwijnen. Waarom helpt Amerika en Europa Turkije en wil persé Assad weg hebben terwijl die twee presidenten zijn bijna even slecht. En als ik Assad met een koning als die van Saudi-Arabië vergelijk is het contrast nog groter. De koning beheert een pure islamitische staat. De koning van Saudi-Arabië discrimineert vrouwen, andersgelovigen en buitenlanders. Hij past een soort slavernij toe op de gastarbeiders. En het ergste van alles wat de koning van Saudie doet is het exporteren van de extreme islam naar Amerika en Europa. Denk aan alle moskeeën die hier in Europa als paddenstoelen uit de grond komen. Die komen mede door Saudisch geld en de Saudische koning zit hier achter en niet de Syrische president Assad. Je hoort me niet zeggen dat Assad een goede president is. Hij is een wrede dictator maar hij is niet slechter of gevaarlijker dan de koning van Saudi-Arabië, dan de Turkse president en vele Arabische en Islamitische leiders. En als hij weg is lijkt het alternatief slechter is. Amerika, Rusland en het westen moeten de in 1916 de kunstmatig gemaakte grenzen van het Midden-Oosten ongedaan maken. De volkeren als Koerden moeten hun vrijheid krijgen, een groot Koerdistan stichten die de balans in evenwicht kan houden.