22. jan, 2016

Leve Schizofrenie!

Volgens een artikel in de krant heeft 68% van de werkende Nederlanders een psychische stoornis. Denk aan angststoornissen, borderline ziektes, depressies, diverse soorten verslavingen enzovoort. Hierbij is blijkbaar geen rekening gehouden met andere ziekten zoals roddelen, ellebogen werk, plagen, pesten, frauderen, jaloezie etcetera. Als dat zou bij gerekend worden dan hebben de werkende mensen 100% een of meerdere soorten psychische stoornis(sen). Als alle werkende mensen psychisch ziek zijn hoe zou het dan gaan met de niet werkende mensen, wat de psychische ziekten betreft? Denk aan mensen die door lichamelijke ziekten niet kunnen werken en een psychische probleem bij hebben maar ook anders om. Als je hier vanuit gaat dan is de hele bevolking ziek, zonder enkele uitzondering. En zoals in het lichaam de ene ziekte de endere kan bestrijden of in stand houden gebeurt dat ook in de maatschappij. Ons lichaam, inclusief de geest, is een symbool van de maatschappij. Dat geldt niet alleen voor Nederland maar voor de mensheid in het algemeen, over de hele wereld en van af het bestaan van de mens of dat bestaan zoals sommigen beweren door de evolutie was of door het creëren van Adam en daarna Eva door God en Zijn hoogste engel de Duivel.
Een van de constante aspecten van het bestaan van de mens heeft met haat, jaloezie, en het doden van elkaar, door geweld, te maken. De slimme intelligente mensen hebben snel het simpele moordwapentuig gemoderniseerd. Nu beschikt de mens over vele atoombommen die de aarde niet een keer maar honderden keren kan vernietigen.
Als huidige bewoners van Europa hebben we het relatief makkelijk en leven gelukkig nog in welvaart. Maar als je naar de geschiedenis van Europa kijkt van honderdjaar eerder dan is het huidige "vrede" Europa bijna ondenkbaar. Je hoeft maar de documentaire Apocalypse over, de eerste wereldoorlog te zien, dan zie je hoe groot de ziekte van de mens is en hoe de mensen elkaar vernietigen. Als de wolven konden praten hadden ze gezegd 'de wolf voor de wolf is een mens'. Ja, er is geen enkele dier op aarde die zo slecht is voor elkaar als de mensen voor elkaar. En die eerste wereldoorlog woede honderdjaar geleden. Na het einde van die oorlog duurde het nog geen decennia toen de Europese landen begonnen aan de voorbereidingen voor een nog grotere en nog destructievere oorlog. Gelukkig ligt die oorlog inmiddels al zeventig jaar achter ons. En nu als de mens zijn "zieke" hersens niet goed gaat gebruiken dan komt geheet een derde wereld oorlog. Voor sommige landen is die oorlog al gaande. Hier in Europa ook, maar dan meer in theorie. Kijk maar naar de internet oorlog.
Maar gelukkig is de mens, bijna elk mens, is schizofreen. Naast die ziektes die tot haat, jaloezie, geweld en dood leiden zijn andere "goedaardige ziektes" zoals liefde, barmhartigheid en genezing. En deze twee zijden van de mens houdt hem in balans.
Leve schizofrenie...