20. apr, 2016

Een heerlijke beproeving?

Het leven is verrukkelijk. God schiep de mens om hem te laten plezieren, zonder hindernissen of problemen, althans dat is de bedoeling van de almachtige. Adam en Eva zijn naar de aarde verstuurd om ervaringen op te doen en avonturen te beleven. Het is dus voor hun best geweest. Dat zij verder met hun kinderen zo gegaan zoals we weten is maar het vervolg. Misschien waren ze verbaasd of vonden het normaal dat hun kinderen het leuk vonden elkaar te vermoorden. Dat alles heeft niets met God en de verbanning te maken. Het heeft te maken met het plezier dat men wilde ontdekken. Zou Adem en Eva hun eerste gemeenschap in het paradijs hebben gehad? Dat denk ik niet. Het paradijs is er niet om gemeenschap te hebben. Dat anderen anders over denken is prima. In het paradijs verveelt men zich rot en God gunde Adem en Eva dat saaie leven niet.
Eenmaal op aarde begon het echte leven voor Adam en Eva. Ze wisten niet dat een heerlijke vrijpartij tot zwangerschap ging leiden met alle consequenties van dien. Ze wisten ook niet dat de appel die zij in het paradijs hadden gegeten eruit moest en stinkt. Sindsdien leeft de mens en toevallig ook het gedierte (dat er al bestond) in harmonie, in vrede. Wie het gedierte en de planten had geschapen en op aarde geplaatst wisten Adem en Eva niet zeker maar ze gingen er vanuit dat het werk van God was. Zij waren op dat moment even teleurgesteld, een beetje boos op God omdat ze zich afgewezen hadden gevoeld. Maar toen ze zich tussen al die dieren bevonden dachten ze dat het een beproeving is die ze moesten doorstaan en moesten ombuigen tot triomf. Het avontuur begon. Ze kregen plezier in elke dier die ze konden doden en opeten. Ze dachten namelijk dat ze met hun daden God een plezier deden en God zal trots zijn en hen weer naar het paradijs halen. Die gedachte gaat al miljoenen jaren bij de miljarden mensen die de aarde bijna overbevolkt laten raken.
Nee, het leven is geen gedoetje zoals wijlen de Nederlandse denker des vaderlands had beweerd. Het leven is geen strijd. Het leven is een avontuur, een leuk en positief avontuur, en je moet er plezier aan beleven en ervan genieten. En dat doet de mens. De mens heeft plezier in alles, in liefde, in haat, in jaloezie, in doden en genezen, in vluchten, in moorden en zelfmoorden, in eten en poepen. De mens is geschapen om, eeuwig, met veel plezier in zijn eigen poep en bloed rondjes te blijven draaien.
En de beproeving gaat nog steeds door.