22. feb, 2017

Krekels, ik hoor ze...

Ik ben blij met de geluiden die ik sinds een paar maanden hoor. Het zijn constante geluiden, muziekzaal. Het is een gift, een goddelijke gift. Dat krijgen blijkbaar alleen 50 plussers. Ik had gewenst dat er twee kleine aspecten erbij waren: stereo en variërend. Ja, want ik hoor alleen via mijn linkeroor of eigenlijk de linkerkant van mijn hoofd. Als die geluiden kon horen ook via de rechteroor dan had ik niet alleen mono gehoord. En die geluiden zijn jammer monotoon. De muzikaliteit blijft op het zelfde niveau. Er is nog een aspect aan die geluiden waarvan ik vreselijk houd. Het zijn namelijk de geluiden van krekels, groepje krekels zingen constant in mijn linkeroor, in mijn linkerhoofd. Ze doen het non-stop. Zestig minuten per uur! vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week.
Ik ging naar de arts of hij er iets aan kon doen zodat ik de geluiden in stereo kon horen. Met die wens ben ik bij de KNO arts geweest. De KNO arts is een lieve jonge vrouw die net van een griep hersteld was. Dat vertelde ze zelf niet, dat kon ik aan haar neus zien. Dat kon ik aan haar stem horen. Ze keek zelf in mijn oren en zei met haar hese stem: je oren zien er prachtig uit. Kijk maar mee. Ik keek mee op haar scherm. Het zag er uit als in een since-fiction film scène wanneer men door de tijd gaat reizen.
Vervolgens moest ik een test doen. Ik kreeg heel veel piepjes te horen. Toen ik via mijn rechteroor krekels hoorde kwam ik tot rust en vroeg de dame die te test deed of zij me dat geluid kan geven zodat ik het constant af kon draaien zodat ik in stereo van mijn krekels kon genieten. Ze moest lachen en schudde haar hoofd.
Maar ik ga gewoon door tot ik mijn krekels in stereo kan horen en wil liever dat ik kan die krekels irriteren om ze agressief te krijgen. Ze moeten niet alleen monotoon en slaapverwekkend zingen maar ook variërend.
De KNO arts die net hersteld was van een griep keek naar de uitslag en zei: wat is er gebeurd?
Ik vroeg op mijn beurt: wat bedoelt u?
Ik vertelde haar dat ik na elke keer zwemmen water in mijn oren kreeg, dat ik tijdens schietoefeningen geen oordempers droeg. Ik heb niet verteld dat ik, toen ik klein was, vaak klappen kreeg van de rechtshandige onderwijzer waardoor mijn linkeroor suisde en ik uren alleen krekels kon horen.
Ik kreeg nostalgie naar die tijd, hoopte weer klein te worden en op zo'n school terecht te komen maar dan met een onderwijzer die linkshandig is.