16. mrt, 2017

Ondergang van PvdA door een Turkse dolk?

Ik ben geen PvdA stemmer of aanhanger maar ik vind het erg sneu voor de PvdA, dat ze 29 van de 38 zetels verliezen. PvdA heeft de "Nederlandse" Turken en Marokkanen met fluwelen handschoenen behandeld, hen gestimuleerd en hen, soms onterecht, op bepaalde hoge posities gezet waar ze de verantwoordelijkheden niet aankonden en simpelweg niet waar konden maken. Dat kwam door of die niet bekwaam waren of waarschijnlijk andere intenties of doelen hadden dan wat de partij van hen verwachte. Er zijn natuurlijk er die geslaagd zijn, denk hierbij aan de huidige burgemeester van Rotterdam en de huidige voorzitter van de tweede kamer. Deze twee zijn toevallig van Marrokkaanse komaf. Er was ooit ook een Turkse jonge vrouw die staatsecretaris werd en zelfs schopte tot nummer 2 van de partij maar verdween uit de politieke arena. In haar periode praatte ze met twee verschillende politieke tongen: de Turkse en Nederlandse. Ze verdween geruisloos uit de politiek maar haar nicht die directeur van COA was geworden werd vervolgd voor fraude zaken.
Tussen de PvdA politici van Turkse en Marokkaanse origine is een essentieel verschil. De PvdA politici van Turksé afkomst hebben altijd een dubbele agenda, ze zijn bijna altijd (althans diegene die in hoge posities zijn gekomen, van gemeenten weet ik weinig) pro Turkije en hebben verborgen agenda's. Dat is duidelijk in het geval van de twee Turkse DENK leiders die via PvdA in de Tweede-Kamer kwamen maar toen ze niet eens waren met minister Asscher hebben ze de PvdA hebben verlaten om vervolgens hun giftige dolken in de rug van de partij te steken.
Dat is hen gelukt en ze zijn er trots op. Ze zijn ook trots op hun leider Erdogan die Nederlands tot op het bot beledigt en schoffeert.
Vernietigen is makkelijker dan bouwen. Vernietigen wordt gedreven door haat, een krachtige blinde haat, door een enorme egoïsme.
Iedereen mag zijn vijanden haten en bestreden, iedereen mag zijn vijanden bevechten die op een vijandschap-pad of front staan maar niet de vrienden die je hebben geholpen. De (ex) PvdA politici van Turkse komaf hebben hun meesters, hun "vrienden" en hun hulpverleners in de rug gestoken met een kromme giftige Turkse dol.
PvdA heeft dat niet verdiend maar had het wel aan zichzelf te danken. De huidige leider had zijn collega niet in de rug moeten steken maar kennelijk was hij een beetje besmet door de twee Turken die hem in de rug hadden gestoken.