31. mrt, 2017

Erdogan drijft Turken uit elkaar maar verenigt de Koerden niet!

In de ochtend, tijdens het ontbijt, kijk ik naar het nieuws. Behalve Trump die bezig is Amerika in de afgrond te storten is Erdogan ook nog steeds bezig Turkije in een ravijn te duwen en daarom blijft hij het nieuws ook domineren. Als ik zie dat de (ja)Turken en de (nee) Turken elkaar te lijf gaan denk ik:'Bravo Erdogan, het is je gelukt je volk te vernederen. En waarom? Puur omwille van je persoonlijke verheerlijking.'
Want Erdogan heeft de macht, hij kan alles doen waar hij zin in heeft. Waarom zou hij zijn macht verder uitbreiden? Hij gelooft blijkbaar niet dat zijn macht voldoende basis heeft om eeuwig te regeren, als een Sultan in een soort koninkrijk.
Het is niet leuk voor Turken dat ze nu ook in Europa tegenover elkaar staan en elkaar te lijf gaan met messen, misschien straks met vuurwapens. En zoals onze beste voetballer ooit, wijlen Johan, zei: 'Elke nadeel heb zijn voordeel' heeft de wil van Erdogan om super president te worden voordelen. Hij opent (misschien) de ogen van vele (nationalistische) Turken hoe het is om in je eigen land gehaat te worden, geen vrijheid te hebben en uit elkaar verscheurd te worden. Misschien beseft de meerderheid van de Turken, uiteindelijk, wat de Koerden al eeuwen wordt aangedaan. En misschien beseffen de Koerden in Turkije dat de zogenaamde broederschap voor hen geldt als ze alleen maar voor de grote Turkse broers buigen en hen bedienen. Zou dat de Koerden er toe drijven om te streven naar onafhankelijkheid? Er zijn er die bij het lezen van deze laatste zin denken 'hoe zo, de Koerden strijden toch altijd voor de onafhankelijkheid?' Voor diegene die dat denken zeg ik:'Nee, de Koerden hebben nooit officiel duidelijk gemaakt dat ze strijden voor de onafhankelijkheid van Koerdistan. Dat geldt niet alleen voor Noord-Koerdistan dat officiel Turkije heet maar ook voor alle delen van Koerdistan. Bepaalde Koerdische leiders en politici zeggen dat het een droom is van elke Koerd om in een onafhankelijke Koerdistan te leven maar ze zeggen niet duidelijk, niet officieel, dat ze willen vechten voor de onafhankelijkheid. Een van de reden hiervoor is dat de Koerden onderling, in elke deel, verschrikkelijk verdeel zijn. En dat hebben de bezetters van Koerdistan er voor gezorgd: 'Verdeel om te heersen.' Dat laatste geldt nu nog steeds. Helaas.
Misschien stemmen meer Koerden 'ja' voor Erdogan dan de Koerdische 'nee' stemmers. Dus Turkije wordt intern verscheurd en dat leid niet tot uitvallen van Turkije mits dat ooit een Turkse leider komt en zegt: 'Ik wil niet dat Koerden in mijn land wonen, ik ga een grens trekken en nieuwe grenzen van Turkije maken. Een kleinere maar eensgezinde Turkije.'
Het zou me dan niet verbazen als de Koerden dan heftiger gaan protesteren om bij Turkije te blijven. En dat is niet nieuw en niet uniek.