1. okt, 2017

Spot niet met het smachten van een volk naar Vrijhid!

Eigenlijk wat we denken en schrijven is al eerder bedacht en geschreven. Maar als mens ben je beperkt en je kunt niet alles lezen en weten wat anderen denken of dachten. Ik wil hier niet gaan filosoferen maar ik geloof wel dat alles herhaalt zich en die herhaling behoort tot de natuurwet waar we als mensen er een onderdeel van vormen. 

In dit kader zijn altijd mensen die in opstand komen, altijd er kritiek hebben en natuurlijk mensen die volgen voor welke reden dan ook. 

Laat ik het over een aantal critici van het Koerdische referendum hebben dat op 25-09-2017 in zuid Koerdistan heeft plaats gevonden. Ik kan het niet over alle critici hebben maar wil me beperken tot twee ervan, een Nederlands-Koerdische en een Nederlandse journaliste. De Nederkoerd zag ik even op de tv zich uiten. Hij is van mening dat Barzani, de president van de regionale Koerdische regering het referendum heeft gehouden puur uit een persoonlijk belang. Ik wil dit niet bediscussiëren en hem het voordeel van de twijfel geven. Laten we die Nederkoerd geloven en ervan uit gaan dat Barzani voor zijn persoonlijke belang zuid Koerdistan onafhankelijk wil uitroepen. Is dat slecht voor het Koerdische volk? Zo ja wat is het nadeel hiervan? Zou hij een dictatoriale staat gaan vormen? Zou hij andere landen in de regio gaan aanvallen en annexeren? Geen van beide. Barzani en zijn partij zou het niet gelukt hebben het referendum te houden als hij niet samen had kunnen werken met de oppositie en andere rivalen in een parlement waar 16 politieke Koerdistaanse partijen vertegenwoordigd zijn, inclusief Turkmenen, Christenen, Yeziedies, diverse moslim partijen etcetera. Dus dat hij  in de toekomst een dictator gaat worden is een grote onzin. Want in het zelfde Koerdistan waar hij de president is uiten daar vele personen en partijen openlijk, via diverse mediakanalen, kritiek op hem. Als hij dictator was, net als Saddam of Erdogan, had hij zijn rivalen uitgeschakeld. Dus dit is een hele zwakke redenering van onze "intellectuele" Nederkoerd dat aan naïviteit grenst en waarschijnlijk uit politieke of persoonlijke belang voortkomt. 

De andere persoon die toevallig ook linkse gedachten heeft is een Nederlandse journaliste die tijdens de agressieve gewapende aanvallen van Erdogan op Koerden in noord Koerdistan was en een verslag deed van de wandaden van de Turkse despoot/dictator. Dat ze daar gearresteerd is, dat ze daar als ongewenst persoon werd gezien en Turkije uit moest is een soort ere medaille dat ze draagt. 

Zij was op 25-9, de dag van het referendum in zuid Koerdistan. Echter moest ze een paar dagen eerder, ivm het sluiten van de Koerdische vliegvelden door regering van Irak, Koerdistan verlaten. 

Ze schreef een artikel, maakte er een foto van en zette die op haar Facebook met de mededeling dat er een grotere artikel in de Groene Amsterdammer zou komen. 

Bij het lezen van de eerste zin al weet ik dat ze partijdig is en een negatief beeld gaat geven over het referendum. Ze begint haar verhaal spannend. Het lijkt of ze een horror verhaal gaat vertellen. Ze begint zo:

'Een man op het binnen-speelpleintje van de school die dienst doet als stembureau gebaart naar me. 'Kom, kom', zegt hij. Zijn naam wil hij niet geven maar praten wil hij wel. Hij is zenuwachtig. 'Het is een leugenachtig circus dat je hier ziet', zegt hij zacht in goed Engels. 'Zelfs de man die je net sprak en die zei dat hij alle stembureaus in dit district beheert, liegt. Zoveel verantwoordelijkheid heeft hij helemaal niet, iedereen liegt en is corrupt. Het is verschrikkelijk dat zij mijn land onafhankelijk willen maken.'

Als deze journaliste de vriendin is van het Koerdische volk dan heeft het Koerdische volk geen vijanden meer nodig. Erdogan kan roepen dat Barzani een Jood is en een verrader. De Iraakse premier kan roepen dat Barzani een verrader en moet berecht worden Iran kan hetzelfde roepen maar dit is heel anders. Dit doet pijn. Het is niet alleen een povere journalistiek maar dat beschadigd de Koerden. En zeker als de Koerden die hier in Nederland opgegroeid zijn. De jonge mensen vooral met linkse gedachten die denken wereldburgers te zijn en hun nationaliteit niet erg belangrijk vinden. Ze weten immers niet dat alle onderdrukkers en bezetters van Koerdistan als Turkije, Iran, Irak en Syrië die normaliter onderling vijanden van elkaar zijn vrienden worden om samen de Koerden te bestrijden. De Koerden worden gehaat en onderdrukt niet wegens het geloof, niet wegens hun idealen en niet wegens hun diversiteit in klasse maar puur om hun Koerdisch zijn (nationaliteit mogen ze niet hebben want de Koerden zijn officiel turken, Iraniërs, Syriërs en Irakezen zijn. Het referendum zou dat voor de eerste keer in de geschiedenis gaan veranderen.)

Omdat ik een reactie op het Facebook van die journaliste plaatste krijg ik een reactie van een jonge man waarvan ik vermoed dat hij een Koerd uit Bakur (noord Koerdistan) is. Dit is wat hij schrijft:

'Zij heeft als journalist alle vrijheid om te schrijven over wat zij heeft waargenomen tijdens het referendum, wie zijn wij om te beoordelen wat zij wel of niet moet doen? Dit is nou precies de mentaliteit in Bashur, maar laat ik je dit vertellen met problemen onder het kleed moffelen los je helemaal niks op. Problemen moeten benoemd worden zodat ze ook opgelost kunnen worden.'

Ik wil niet stellig zeggen dat dit is het resultaat van de beïnvloeding van mensen als die Nederkoerd en de Nederlandse journaliste maar hun beweringen hebben wel degelijk invloed op zulke mensen. 

Ik neem hem serieus en zal hem een aantal vragen willen stellen: 

Je geeft haar het recht om te doen wat ze wil en dat wij eigenlijk onze mond moeten houden. Is dat terecht en waarom?

Je beweert dat mijn reactie precies bij Bashur (zuid Koerdistan) mentaliteit hoort. (Als ik hier net als jou zeg: 'Is dan wat je zegt een deel van Bakur mentaliteit?' Dan geef ik de ruimte aan zulke mensen om te slagen in hun doel namelijk 'Verdeel en Heers'. 

Volgens de journaliste is 30% van Koerden tegen het referendum. Maar waarom zegt ze niet dat 70% er voor is, dat is toch een geweldige meerderheid van het volk. Uiteindelijk heeft 76% gestemd waarvan bijna 93% ja stemde. 

Mogen al die mensen niets zeggen over wat de Nederlandse journaliste over hen schrijft? Denk je echt dat de Koerdische problemen waarvan je denkt onder het tapijt worden gemoffeld door een artikel van een Nederlandse journaliste worden opgelost? 

Als laatst wil ik de journaliste vragen, die beweert dat 30% tegen het referendum is, hoe heb je dat berekend? Heb je dat gebaseerd op de gegevens van Maurice de Hond of heb je zelf geteld. Heb je dan 1000 Koerden gesproken waarvan 300 er tegen waren? Heb je er 100 gesproken waarvan er 30 tegen waren? Heb je er tien gesproken waarvan 3 er tegen waren of heb je maar één gesproken gesproken waarvan 30% er tegen was maar die toch ja heeft gestemd omdat 70% van hem voor de onafhankelijkheid was? 

Ik geloof het laatste want dat is jouw hoofdpersoon in je artikel waar je mee bent begonnen. Daarmee heb je je oogkleppen gebruikt en niet gezien hoe miljoenen mensen de straat zijn opgegaan met zeeën van Koerdische vlaggen en feestende mensen overal in het land. Dat is wel jammer want als je niet die oogkleppen had had je misschien kunnen genieten van het gevoel die zij uitstraalden met hun smacht naar de vrijheid.

Opmerkingen

07.10.2017 19:52

Avazelal

Als mijn Nederlands voldoende was en ik schreef dit artikel, waarschijnlijk gebruikte ik bijna dezelfde zinnen om dit situatie te uitleggen. Ik vond het lezen waard.