5. mei, 2016

Als de zee kon spreken

als de zee kon spreken
of ik in hem zou veranderen
had ik hard geroepen:
kom niet dichterbij
ik ben niet te vertrouwen
ik heb mijn stemmingen
stemmingen die ik niet
in de hand heb
stemmingen die niet in mijn macht
liggen
tijdens mijn psychoses
pleeg ik schipbreuken
in mijn bodem liggen honderden wrakken
schepen, vliegtuigen en
wat mijn wateren had geschonden

met jullie kleine massa's
met jullie rubberbootjes
heb ik vaak medelijden
maar er zijn momenten
waarop ik me rot lach
ik draag jullie altijd over
aan de droogte
dood of levend
mijn dringende oproep aan jullie:
blijf waar je bent
waag het niet
ik ben zelf machteloos
het is de wind die me laat golfen
het is de aarde onder mijn voeten
die geen rust kent

Vaar niet over mijn vlakte
blijf in je land
overweeg de honger
overweeg gevangenschap
overweeg de dood
maar vlucht niet zomaar
vluchten maakt je schizofreen
je zal geen rust meer kennen
je blijft eeuwig ongewenst
je blijft eeuwig een vreemdeling

Het blijft je keuze
je bent gewaarschuwd...