29. jun, 2017

Het verdriet

Aan stalkers kan je beperkingen 

opleggen

Politie inschakelen

verbod tot huis en straat 

dit is anders wanneer je 

door een onzichtbare wezen

ziekelijk word bemind 

mijn stalker is geen mens

evenmin een dier

het is geen plant 

geen insect en zelfs geen virus

 

Mijn stalker heet verdriet 

het verdriet zwelt binnenin me op

het rot op en maakt me steeds stiller

ik kan haar geen beperkingen opleggen

ik kan haar niet bestrijden

niet bestralen of wegsnijden

 

Mijn verdriet is getrouwd met de eenzaamheid

En ze leven nog lang en gelukkig…