A letter to my Dad (august 2020)

Logline:
At the age of eight burdens my father me with an impossible task. I took the assignment seriously because I was the direct cause of a blood-feud.
Short Synopsis:
My deceased father still doesn't leave me in peace. At the age of eight, Dad burdens me with an almost impossible task: to tell the world about the Kurdish tragedies. I took the assignment seriously and dedicated my entire life to it. I had to, as a few months before his request, I was the direct cause of a blood-feud, resulting in many deaths, amongst them, my father’s.
I return to our native village in Kurdistan. Our house is in ruins.

3 Faces of a mountain man who desire to be a seal

On March 16, 1988, dropped the Iraqi Air Force chemical bombs on the Kurdish village of Halabce. Thousands were killed, including animals. That made a deep impression on me. I have tried to give that injustice happening a creative form. 'Three faces of a mountain man who desire to be a seal' is one of those, made in 1991 and sent out by Humanistisch Verbond.
We see the powerlessness of a person spinning in his three guises in the circle of political hypocrisy.

https://www.youtube.com/watch?v=7CKCYKshFrI&t=757s

Op 16 maart 1988 bombardeerde de Iraakse luchtmacht de Koerdische stad Halabce met chemische bommen. er vielen duizenden doden, ook dieren. Dat maakte diepe indruk op me. Ik heb geprobeerd die onrechtvaardigheid een vorm te geven. Drie gedaanten van een bergmens die zeehond wil worden is er een van die in 1991 gemaakt en uitgezonden door Humanistisch verbond.
We zien de machteloosheid van een persoon die in zijn drie gedaanten in de cirkel van politieke hypocrisie draait.

 

De zwijgende reiziger NL versie

https://www.youtube.com/watch?v=ORHTwEnBYMY&t=484s 

Deze film is mijn eerste lange speelfilm. De film vertelt over het Koerdische dilemma. gesitueerd in een kleine bergdorp. Hoe familie en dorpelingen door de politiek van de onderdrukkers uit elkaar gedreven worden.
Het is symbolisch voor de Koerdische strijd in alle delen van Koerdistan.


https://www.youtube.com/watch?v=ORHTwEnBYMY&t=484s 

https://vimeo.com/538088671 A Silent Traveler (English)

The film tells about the Kurdish dilemma. situated in a small mountain village. How family and villagers are driven apart by the politics of the oppressors.
It is symbolic of the Kurdish struggle in all parts of Kurdistan.

https://vimeo.com/538088671

 

https://www.youtube.com/watch?v=XZCjeOJnoBA&t=72s

OMET

OMET is bewerking (tweede versie) van de originele film TEMO. Temo heb ik in 2006 geschoten en gemonteerd. Alle mensen die hebben meegedaan, acteurs, figuranten, productie, lokatie kleding, licht, geluid, camera, kortom iedereen heeft zonder enige belang of betaling meegedaan. Hiervoor mijn dank! De film is een anti-held film, een stevig hand in eigen boezem. De film is geen succes geworden, beide versies niet. Maar diegene die de film uitkijken worden er stil van. U treft, hieronder, links naar beide trailers. 

http://www.youtube.com/watch?v=YxuHBgmqfik

http://www.youtube.com/watch?v=zOuQ30W9dGM