14. aug, 2014

Nee, dit is niet de zwarte achterkant van nationalisme

Het is goed dat dagblad Trouw Judit Neurink, als correspondent in zuid Koerdistan heeft, in Irak. Sinds 2004 verblijft ze in Koerdistan en schrijft berichten en (opinie en analytische) artikelen voor Trouw. Naast haar werk voor Trouw heeft Judit jaren lang journalisten daar opgeleid.  Ze heeft haar leerlingen geleerd hoe ze onafhankelijke journalistiek moeten bedrijven en de waarheid vertellen. Twee van die journalisten zijn vermoord in verband met hun werk, door het kritische schrijven. Sinds de bezetting van Mosoel in juni van dit jaar schrijft Judit bijna dagelijks, ze haalde onlangs de voorpagina en vandaag heeft ze meerde artikelen staan. In 'klein Erbil' schrijft ze vandaag onder de titel 'Een Arabier moet wel voor IS zijn' over het groeiende nationalisme onder de Koerdische jeugd? De jeugd die de Arabieren die in hun stad wonen van verraad en sympathie voor ISIS verdenken. De jeugd die demonstreert waardoor de Arabieren niet meer durven hun huizen te verlaten omdat de jeugd een oude Arabische man zou gemolesteerd hebben. 

Judit schrijft: 'Ik verafschuw wat er gebeurt, maar begrijp het wel. Het Koerdisch nationalisme is deze jongeren met de paplepel ingegoten, net als de verhalen over de misdaden van Saddam Hoessein tegen hun volk. Ze denken dat alle Iraakse Arabieren Saddam steunden, terwijl er ook waren die samen met de Koerden tegen hem vochten. Hoe verwarrend moet het zijn dat die gehate Arabieren als ontheemden binnenkomen, en zelfs worden opgevangen! .... De anti-Arabische opstand van de jongeren staat echter niet op zich. De Koerdische overheid voert een beleid dat Arabieren moet ontmoedigen zich te vestigen. ... De Facebookpagina "Exit from Kurdistan" kreeg al 19.400 likes. Al ken ik de ongemakkelijke gevoelens van veel Koerden jegens Arabieren, toch schrik ik ervan. Dit is de zwarte achterkant van nationalisme'. 

Zo, dat is een conclusie dat je U tegen moet zeggen. Een uitspraak die op zijn zachts gezegd niet genuanceerd. 

Ik volg het nieuws op allerlei manieren en via verschillende (massa) media. Ik hoor voor het eerst dat de Koerdische jeugd had gedemonstreerd en een Arabier had gemolesteerd. Ik weet niet hoe groot die demonstratie was maar waarschijnlijk niet groot genoeg dat mensen er over schreven, behalve Judit. En laten we zeggen dat Judit gelijk heeft en er een demonstratie was tegen de Arabieren daar. Hoe veel mensen hebben er aan mee gedaan? 1000? 2000? Hebben ze behalve die ene oude Arabier iemand anders geslagen, mensen gewond, vermoord? Nee. 

De Koerden roepen al decennia, bijna een eeuw: 'Wij zijn broeders, de Arabieren zijn onze broeders'. Maar de Arabieren met hun verschillende regeringen blijven de Koerden bestrijden, hen als tweederangs burgers behandelen en constant hun land bezet houden. Daarbij gebruik makend van al die oliebronnen waaraan Koerdistan rijk is. Inderdaad, in de stad Erbil en andere steden van Koerdistan waren er Arabieren die tegen Saddam waren. Ze waren er gevlucht en onderdak hadden gekregen. Nuri Almaliki, de huidige premier van Irak die de Koerden bestrijdt, was er een van. En bijna alle Sjiitische, Soenitische, communistische en de rest van de oppositie tegen Saddam waren en woonden in Koerdistan maar toen ze later in Bagdad gingen regeren, vluchtten Saddams getrouwen naar Koerdistan en de Koerden hebben die (die tot dan de Koerden vermoorden) ook onderdak gegeven en hen beschermd. En nu dat de extremisten van ISIS delen van Koerdistan hebben bezet, de Koerdische moslims, Yezidies en christenen hebben verjaagd en massaal vermoord zijn er nog steeds alleen al in Erbil bijna miljoen Arabieren die geen poot hebben uitgestoken om te laten zien dat ze tegen ISIS zijn. 

In Nederland, wanneer een extreme islamitische terreurdaad plaatsvindt, vraagt iedereen aan de Nederlandse moslims om stelling te nemen tegen de daders. In Koerdistan hebben ze dat niet gedaan. Ik zag een discussie op een Koerdische satellietzender waar bijna iedereen riep tot begrip voor de Arabische bewoners van hun stad, dat ze hun broeders zijn terwijl aan de handen van velen van die bewoners nog het bloed van de Koerden kleeft. 

Die jongeren waar Judit over schrijft zijn niet met nationalisme opgevoed, zeker niet met de paplepel ingegoten. Integendeel. Maar die jeugd die via massamedia alles ziet en de Arabische nationalisten uit de hele Arabische wereld begint te kennen beseft dat die Arabieren in hun stad niet alleen zwijgen maar feest vieren en jodelen, terwijl ze dankbaar moeten zijn voor Koerden die hen als gasten behandelen. Het is niet terecht dat deze jeugd door Judit, als nationalisten, bestempelt wordt. 

Dat Judit al tien jaar in Koerdistan woont en Arabische vrienden daar heeft is prima maar ik hoop niet dat zij door invloed van haar Arabische vrienden tot die conclusie is gekomen, dat de Koerden nationalisten zijn en ze hun kinderen zodanig opvoeden. 

Als de Koerden enige neiging tot nationalisme hadden gehad waren ze waarschijnlijk allang onafhankelijk geworden. Dan waren ze nu niet in die benarde situatie beland. Dan waren ze nu niet geterroriseerd door o.a. de jongeren die in Europa, in democratie opgevoed zijn en nu Europa verlaten om de Koerden daar te terroriseren.