28. aug, 2014

Slikken of stikken

Het schijnt dat naar de Koerden gekeken wordt met een bepaalde jalousie, een jalousie die ik niet kan plaatsen en zeker niet begrijp. Er wordt beweerd dat de Koerden de enige macht in het Midden-Oosten die alle grote sleutelmachten in het Midden-Oosten achter zich krijgen. Amerika tot en met Iran. Er wordt beweerd dat de Koerden gelukt dat alle neuzen hun kant wijzen, iedereen helpt ze. Waarom? Omdat de opmars van de Islamitische Staat (IS) in Iraaks-Koerdistan moet gestopt worden, koste wat het kost. Maar men is ook bang, bang voor de Koerden. Want wat zouden de Koerden met de wapens gaan doen wanneer ze IS verslaan? Men is bang dat de Koerden machtig worden en dan zich onafhankelijk verklaren. En daar zit niemand op te wachten, zeker Iran, Irak, Turkije en Syrië niet. Deze landen onderdrukken de Koerden sinds mensenheugenis en willen het zo houden maar nu kunnen ze een oogje dicht doen omdat ze de Koerden nodig hebben om het gevaar van IS ver van hun gebieden te houwen. 

Koerden waren en blijven benadeeld. Zelfs na 2003 toen de Koerden de Amerikanen hebben geholpen Saddam van de macht van Irak te verdrijven hebben de Amerikanen, die eerder de Koerden o.a. in 1975 in de steek hadden gelaten, hen weer niet echt geholpen, niet vertrouwd. Ze hebben miljarden dollars in het Iraakse leger gestopt maar de Iraakse militairen hebben die wapens voor IS achtergelaten en vluchtten als de hazen, zonder te vechten. 

Feiten: Amerika heeft haar belangen in het olierijke Koerdistan. Turkije is de afgelopen twaalfjaar dankzij Koerdistan rijk geworden. Iran evenzeer en Syrië zou ook geprofiteerd hebben van de geringe vrijheid van zuid Koerdistan. De centrale regering in Irak zelf wordt bij elkaar gehouden door de inzet van de Koerden. En toch blijven die landen bang zijn voor Koerden. Nu de Koerden de wapens dringend nodig hebben om juist die landen te verdedigen tegen het IS gevaar willen de wereldmachten de wapens aan Koerden leveren maar niet rechtstreeks, het moet via Bagdad gebeuren, via de centrale regering van Irak. Een regering die niet functioneert en geen vuist tegen IS kan maken. Waarom? Omdat de Koerden een deel zijn van Irak en de wapenleverantie via de centrale regering moet plaatsvinden. Wat een onzin. De Koerden weten dat de wereld niet om hun bruine ogen bezorgd is. De Koerden weten dat ze altijd in de steek gelaten werden en deze keer ook. Ze weten dat toen bijna een hele stad slachtoffer werd van chemische wapens in 1988 de hele wereld de andere kant opkeek. Alle neuzen waren toen niet in de Koerdische richting gericht, geen enkele neus. Toen verzweeg zelfs de hele islamitische wereld, geen enkele Arabische land heeft het nieuws vermeld laat staan protesteren en helpen. 

Ik begrijp niet waarom is de wereld bang dat Koerden onafhankelijk worden? Hebben de vijftig miljoen mensen van verschillende volkeren in Koerdistan geen recht op eigen staat? 

Nog meer feiten: de Koerden zijn altijd onderdrukt. De Koerden hebben nooit andere landen bezet en nooit die ambitie hebben gekoesterd. Alle oorlogen hebben plaatsgevonden op hun eigen grondgebieden. Nu ook. Ze vechten nu op hun eigen grondgebieden en hebben niet de ambitie andere gebieden te bezetten. 

Het bizarre is dat de Koerden in alle delen van Koerdistan nooit wilden of beweerden om andere volkeren kwaad te doen of van hen te willen scheiden (behalve de laatste tijd in Iraaks Koerdistan omdat het water aan de lippen kwam). Ze smeekten en smeken om broederschap en toch is de wereld bang voor ze. Misschien moeten ze een keertje zich boos maken en zeggen: 'waarom moeten we jullie verdedigen als jullie ons niet vertrouwen?' Misschien moeten ze een keertje zeggen: minder dan onafhankelijkheid accepteren we niet, slikken of stikken.