21. jul, 2015

Het graf dat Turkije voor haar broer graaft valt ze zelf erin...

'Wie een graf voor zijn broer graaft valt zelf erin', een vrij vertaalde Arabische gezegde. Het begon bij Syrië. Syrië hielp de extreme groeperingen die onder het mom van islam opereerden om het in land Irak te infiltreren en chaos scheppen. Syrië had ervaring mee. Want Syrië had altijd alle soorten Iraakse opposities onderdak gegeven en controleerde ze sterk. Alle soorten van Iraakse oppositie ook die zelfs onderling vijanden waren. Dat beleid en vooral de ontwikkelingen in het gebied leidden er toe dat de controle van de Syrische regering steeds minder werd, de Syrische opposities sterker werd en op haar buurt infiltreerde in de "islamitische" opposities. En sinds ruim vier jaar is een ware oorlog in Syrië. Duizenden doden, miljoenen vluchtelingen en de terreurgroepen beheren vele delen van het land waaruit ze de terreur ook naar buiten exporteren. Irak was en is nog steeds het directe slachtoffer van die terreur. Omdat ook Koerdische en Turkse opposities in Syrië opereerden was het dan logisch dat Turkije alles er aan deed om de oppositie, vooral de Koerdische oppositie te breken. Met de internationale hulp lukte Turkije de leider van de grootste (Turks) Koerdische partij PKK in 1999 te arresteren, na de Turkse en internationale druk op Syrië. Syrië moest hem toen het land uitwijzen. Niet lang daarna is de leider van PKK gearresteerd maar zijn invloed werd er niet minder om, juist niet. Turkije wilde meer van Syrië en voerde de druk op. Via de oppositie groeperingen infiltreerde Turkije in Syrië, stevig. Ze gaf en geeft nog steeds ruimte aan ISIS om van de Turkse grondgebied gebruik te maken voor hun doorreis. Niet alleen dat. ISIS zaait uit in Turkije en maakt gebruik van vele voorzieningen van de regering en de staat. Ze stuurt haar gewonden naar Turkije en de Turkse grens militairen kijken de andere kant als ISIS iets in Syrië wil doen, soms helpen ze zelfs een handje. Nu het gevaar van ISIS steeds groter aan het worden is, ook in de Turkije, komt de Turkse regering in een serieuze probleem te zitten. De controle van de Turkse regering op ISIS is niet effectief genoeg om hen op het rail te houden. De aanslag van gisteren, als die werkelijk door ISIS is gepleegd, bewijst dat. In ieder geval, als de aanslag van gisteren op Koerdische jongeren in Suruc die vreedzame betoogden voor het herbouwen van de Koerdische stad Kobani (Kobani is de Koerdische (Syrische) stad aan de grens met Turkije die door ISIS totaal kapot werd gemaakt, terwijl Turkije toekeek) niet door ISIS is gepleegd zou de Turkse regering zelf mee te maken hebben. Want Turkije ziet de Koerden als meer gevaarlijk dan ISIS. Dat hebben ze vaker gezegd. En de daden van Turkije bewijzen dat. Maar als het inderdaad ISIS is die de aanslag heeft gepleegd, zonder medeweten van Turkije, dan zit Turkije dik in problemen. Dan vallen ze straks in het graf dat ze voor Syrië en de Koerden groeven. De grenzen in het Midden-Oosten gaan vallen. Er ontstaan straks nieuwe landen. Waarschijnlijk minstens een er van gaat Koerdistan heten.