17. aug, 2015

Niet HDP leider maar Erdogan kan Turkije redden...

Natuurlijk verwacht ik en ga er vanuit dat ook een Turkse journalisten de Koerdische zaak moet kunnen relativeren en de lezer op feiten trakteren, van beide kanten. Dat doet de onafhankelijke Trouw journalist Erdal Balci die regelmatig de situatie in Turkije analyseert en verslaat. Vanochtend lees ik met koeienletters de opinie titel in dagblad Trouw: 'Koerdische HDP moet geweld PKK afwijzen'. Ik denk wie is die "wijze" man die dat zo stellig beweert met een dikke 'MOET' in zijn titel. Ik leest de tekst op de rechter kolom die de schrijver introduceert: 'De sleutel tot een geweldloze oplossing van het conflict rond de Koerden ligt in de handen van de pro-Koerdische partij HDP, zegt Mehmet Cerit.' Onderaan de kolom staat dat Mehmet Cerit de hoofdredacteur is van Zaman Vandaag. Uit nieuwsgierigheid kijk ik op Google naar het blad. Een snelle blik op de hoofdtitels op zamanvandaag.nl is voldoende om te weten dat Zaman Vandaag, op zijn zachts gezegd, een pro nationalistische Turkse site is. In de eerste drie zinnen van zijn (opinie) artikel geeft Mehmet Cerit zijn visite kaart af: vanuit een nationalistisch Turkse arrogantie vindt hij dat de leider van HDP, die hij overigens als een politieke tak van PKK ziet door hem te vergelijken met de leider van Sinn Féin, de kans moet snel pakken om zijn PKK mannen tot orde te roepen en geen aanslagen meer moeten plegen.
Vervolgens beschuldigt de heer Cerit de PKK van het schenden van het staakt het vuren: 'Met de dodelijke aanslagen die de PKK sinds 21 juli pleegt heeft de terroristische organisatie een bijna drie jaar durende wapenstilstand verstoord.' Weet heer Cerit niet dat de Turkse regering de staakt-het-vuren die PKK eenzijdig (vaak) heeft verklaart nooit officieel op gereageerd heeft en veroorloofde zich de organisatie aan te vallen wanneer ze dat wilde? En heeft heer Cerit zich afgevraagd waarom PKK weer met aanslagen begon? Waarschijnlijk weet hij het heel goed maar hij wil niet er over schrijven. Misschien denkt hij 'Ach, laat ik maar niets van zeggen want iedereen weet dat Turkije in plaats van ISIS PKK heeft gebombardeerd en meer dan 400 strijders gedood.' En dus probeert Cerit nu de Nederlandse lezer van Trouw ook voor de gek te houden door a priori de schuld bij de Koerden te leggen en hen verantwoordelijk stellen als het verkeerd gaat.
Nee, heer Cerit zo simpel is het niet. HDP heeft wel een historische overwinning behaald en redde daarmee Turkije (Turken en Koerden) van een dictatorschap. Nu bent u een van de opinie makers die die historische kans van Turken en Koerden af wilt pakken. Waarom? Om Erdogan toch nog de kans te geven hem als de nieuwe sultan te laten gaan regeren als een super president, zeg maar gerust een nieuwe dictator. Niet HDP en niet PKK en geen enkele Koerd heeft de kans om de situatie in Turkije te kunnen redden, zelfs niet kunnen kalmeren. De enige die een historische kans heeft om Turkije van een burgeroorlog te redden is de Turkse president. Dáárover moet u schrijven en laat alstublieft de Koerden met rust, trap ze niet na.