19. jul, 2016

Met een Koerdische bril naar de Turkse coupplegers kijken...

De beelden van de gemartelde en vernederde Turkse generaals en hoge officieren die een staatsgrijp zouden hebben beraamd circuleren op het internet en op bepaalde tv-stations. Ze dragen geen militaire tenues meer maar zijn gekleed in eenvoudige burgerkleding. De wonden en littekens zijn duidelijk op hun gezichten en ledematen. De onmacht, het verdriet en de beheerste woede in de ogen van, de tot voor kort machtige, officieren is evident. Als je puur met een humane bril kijkt wijs je die beelden af. Het verspreiden van die beelden is een soort sadistische wraakneming. De sadistische wraakneming is opzichzelfstaande onmacht die tijdelijk in een machtige positie verkeert. Waaraan denken die hoge officieren in hun nieuwe status aan? Zij die een paar dagen eerder machtig waren worden nu vernederd. Zou Erdogan zelf hen gemarteld hebben? Dat zal niet ondenkbaar zijn. Hij zou zeker een bezoek aan hen gebracht hebben en elk van hen een paar keer in het gezicht gespuugd hebben, misschien ook een paar rake klappen uitgedeeld hebben. Dat past bij een man die denkt dat de hele wereld hem moet volgen en voor hem buigen. Hij kan dus zijn woede niet beheersen als iemand van zijn mannen, want die waren zijn mannen, hem probeerde te vloeren en bedriegen. Hij is wat dat betreft nog net niet zo ver als Saddam Hussein die graag de loop van zijn pistool tussen de ogen van zijn rivalen plaatste en schoot. Erdogan doet wel wilde pogingen om de doodstraf te laten heractiveren. Hij gaf opdracht aan zijn democratisch ingestelde achterban en aan het democratisch gekozen parlement op voor de doodstraf te pleiten. In dat geval zal hij hun voorstel goedkeuren, als hoogste baas van het land. Want in een democratisch land behoort de president naar zijn parlement te luisteren en dat doet hij in dat geval heel graag.
Als ik met de bril van een Koerdische vrouw die haar vader, haar man en haar kinderen in de strijd verloren heeft omdat de Turkse strijdkrachten in noord Koerdistan al decennia huishouden en oorlog voeren kan ik misschien anders naar die vernederende Turkse hoge officieren kijken. Zou zo'n Koerdische vrouw die het werkelijke slachtoffer is geworden van het toedoen van de Turkse officieren hetzelfde gedaan hebben met die officieren net als Erdogan het doet? Zou ze blij zijn met wat Erdogan nu doet? Zal hij ook haar held zijn geworden? Want in feite wat Erdogan in een paar dagen deed zou de gewapende Koerdische opstand in honderd jaar niet bereiken. De Koerdische opstand die vooral in Koerdische gebieden optreedt en af en toe een aanval pleegt waarbij een politieagent of een soldaat gedood wordt kan zulke grote actie niet voor elkaar krijgen. Erdogan heeft in een paar dagen tientallen generaals en honderden (hoge) officieren uitgeschakeld.
Als die Koerdische vrouw slim zou zijn moet ze niet blij zijn want Erdogan die gaat nieuwe generaals opleiden, generaals die zijn ideologie/religie volgen. De Turkse strijdkrachten zijn even zwakker geworden maar ze zijn helaas nog steeds te machtig voor Koerden om hen in hun bergen de vrijheid blijven ontnemen.
In 1979 toen Khomeini aan de macht in Iran kwam liet hij honderden generaals slachten. Er was bijna niets meer over van de Iraanse strijdkrachten maar toch liet hij ijzersterke strijdkrachten vormen van mensen die hem trouw waren. En deze onderdrukken nu niet alleen het Koerdische volk in oost Koerdistan maar staan paraat om elke poging van onafhankelijkheid in andere delen van Koerdistan te onderdrukken, net als de Turkse president Erdogan en zijn strijdkrachten, weliswaar met een paar generaals minder, maar toch.